top of page
Bolefloor.jpg

WOOD

Träd binder koldioxid så möbler och byggmaterial av trä utgör en form av koldioxid lagring. Det innebär att så länge virket eller möblerna finns kvar så är den koldioxid som trädet bundit kvar i virket. Trä överlag är således ett av de mest klimatsmarta byggmaterialen då det har låg klimat och miljöpåverkan vid  framställning och samtidigt utgör en lagring av växthusgaser. Men trä

är därmed inte ett helt problemfritt material ur bygg och miljö aspekt, och det är stor skillnad på trä och trä. 

Bilden visar kurvade brädor från Bole Floor , en produkt som kan beställas via eco now house

Forest

Hållbart skogsbruk

Välja rätt trä

Är trä alltid ett bra miljöval? Nej. Tyvärr är det inte så enkelt. Vart trämaterialet kommer ifrån, vilket sorts träd och hur den skogen brukats spelar stor roll. För även om träd utgör ett klimatsmart val "på pappret" är det inte nödvändigtvis så bra för miljö och biologisk mångfald att vi skövlar skog. Vi behöver behålla kvar orörda skogar och särskilt tropiska regnskogar, urskogar och gammelskog. Det djurliv och biologiska mångfald som skapats i dessa områden under hundratals och i vissa fall tusentals år kan aldrig återskapas om den skövlas.  Ett sätt att undvika riskera köpa virke från sådan skogsskövling är att välja lokalproducerat virke där detta är möjligt och att det är FSC eller PEFC märkt. Dessa har dock inte så etablerade riktlinjer för kalhyggen. Kalhyggen har en negativ klimatpåverkan och blir inte helt överraskande mer förödande för den biologiska mångfalden. Därför har Svenska Plockhugget dykt upp som en alternativ aktör för att råda bot på detta.  "Bra virkessortiment och kvalitet samt spårbarhet för köpare, bättre ekonomi för enskilda skogsägare och ett uthålligt och hållbart svenskt skogsbruk med vackra och mångfaldsrika skogar. Plockhugget handlar bara med virke från skogar som inte kalhuggs." - Så lyder deras affärs ide på webbsidan. Det tar i regel lite längre tid att få sina leveranser men både företag och privatpersoner kan beställa virke från dem. Länk till Plockhugget

En annan sida som är värd att besöka är Naturarvet. De jobbar för att bevara Svensk Ur och gammelskog, urskog finns i princip ingen kvar men gammelskog finns fortfarande en del. Besök deras webbsida för mer information och hur du kan vara med och bidra. 

Träskydd

Även om trä i sig är ett ekologiskt material och därmed passar bra för renovering och

byggnation med ekologiska förtecken så kan diverse tillsatser och behandlingar av träprodukten vara desto sämre för miljön.

Trä som skall användas utomhus utsätts för mycket fukt och behöver således ett rötskydd för att inte livslängden skall minska dramatiskt. 

 

Tryckimpregnerat virke kallas det vanligaste alternativet av träskydd.  Virket har då behandlats med kemikalier som motverkar mikroorganismer och sporangrepp. 

 

Vill man ha miljövänligare alternativ till tryckimpregnerat behöver man hitta en lösning som är lika effektiv mot angrepp och ändå lätt att underhålla. 

En gammal Japansk metod att skydda mot röta och även göra trä mer beständigt mot brand heter Shou Sugi Ban. Metoden går ut på att bränna och förkolna det yttersta lagret av träet  (bilden till höger) . Metoden ger både en estetiskt vacker produkt och effektivt motståndskraftig mot röta och sporangrepp. Läs mer om träskydd här

d1e4df68e40a6ac95e12decbb17be8bc.jpg
the-bolefloor-hardwood-floors-hardwood-doctorate-in-direct-contact-with-nature-0-473.jpg
Naturens egna linjer

BoleFloor följer trädets naturliga kurvor och linjer. Så istället för raka brädor får man kurvade brädor efter trädets naturliga mönster. Resultatet blir ett levande material med unik design som lämnar minimalt med spill. Spillreduceringen sker i i både produktionsledet och vid beställning, ett datorprogram räknar nämligen ut exakt hur mycket virke man behöver utifrån de mått man anger. 

Läs mer om Bolefloor här 

Wood

Återvunnet trä

Återvunnet trä är förstås ännu bättre ur miljö och klimatsynpunkt. Ju längre produkter kan användas desto bättre och ju längre tid träprodukten får leva desto längre utgör den en kolsänka för den koldioxid den har lagrat. Oftast får trä fortsatt liv i form av möbler, golv, eller områden som inte är konstruktionsbärande, men i vissa fall går det även att återbruka exempelvis takstolar, vilket vi kunde läsa om Alabaster farg gjorde när de byggde sin nya gård och fabrik. (länk). 

 

Danska Thors design är ett exempel på företag som jobbar med återvunnet trä. De hämtar sin råvara från gamla skeppsvarv och gör bland annat bord av dessa. Några av deras produkter finns att beskåda i Eco Now House 2.

 

Ett annat exempel är Alpvirke.se som erbjuder  återanvänt virke, brädor, skivor, plank och golv från gamla ladugårdar, fäbodar, stall och byggnader.

20200814_170918.jpg
bottom of page