top of page

 Klimatavtryck

Vi står inför en global uppvärmning som kommer innebära svåra omställningar, höga kostnader, ökade naturkatastrofer, klimatflyktingar, svält och extremväder  - om vi inte lyckas begränsa uppvärmningen till under +2 grader, helst stanna av vid + 1.5 grader. För att lyckas med detta behöver våra utsläpp minska. Att välja produkter och material med låg klimatpåverkan är således av stor vikt, men det är inte riktigt så enkelt som det låter. Ett tips är dock att hålla utkik av produkter som är tillverkade av 100% återvunnet material. 

I bild syns metallstänger och säckväv. Metaller har hög klimatpåverkan i flera led, det krävs gruvdrift och själva smältverken drar enorma mängder energi. men metaller kan återvinnas hur många gånger som helst, har ofta en rad viktiga egenskaper som är svåra att ersätta och har lång livslängd/hållbarhet. Behöver du använda metall i ditt projekt så håll därför utkik efter produkter av 100% återvunnen metall eller så stor andel återvunnet som möjligt. Det utgör en väldigt stor skillnad i klimatpåverkan. Av motsvarande vikt är det att man återvinner material från hushåll och renovering.

Nedan presenterar vi några olika exempel på produkter och material med låg respektive hög klimatpåverkan. Observera att det är fler aspekter utifrån ett hållbarhetsperspektiv än bara klimatpåverkan dock. Hur det påverkar miljön i form av andra utsläpp och gifter, resursåtgång och hur svår råvaran är att hitta, 

om det framställs i konfliktländer, går att återvinna och så vidare är alla viktiga parametrar. 

Metal Straws

Säckväven i bild är ett utmärkt material ur klimatsynpunkt. Jute är en såkallad klimatpositiv växt, den binder mer koldioxid än den avger. Som färdig produkt har den dock ett klimatavtryck om 0,55 kg Co2 / kg produkt. Mässing som också syns i bilden (gissningsvis) har ett klimatavtryck om ca 5 kg Co2 / kg produkt. Alltså 10 ggr mer. Nu kan man givetvis inte jämföra dessa två material med varandra då de har helt olika användningsområden och egenskaper, men det ger en fingervisning om hur metaller skiljer sig kontra växtbaserade material. Aluminium kan ha så högt avtryck som 19 kg Co2 / kg aluminium om det är tillverkat i Indien eller Kina och inte innehåller någon andel återvunnet material. Återvunnen aluminium däremot tillverkad i Sverige kan ha ett avtryck under 1 kg Co2. 

20161106_191833.jpg

Blanda egen äggoljetempera

Jegrelius institutet gjorde en LCA studie 2012 av olika färger som står sig bra än idag.  Resultatet visade att Äggoljetempera som beställs i påse och blandas själv hemma med ägg och linolja har ca 1/5 del av klimatavtrycket från latexbaserad färg och 2,5-3 ggr lägre än linoljefärg.

Läs mer om färger här

Klicka nedan för att se film hur man blandar färg i påse

Hampa

Produkter av hampa har i regel låg klimatpåverkan och kan till och med vara en klimatpositiv produkt, binda mer koldioxid än den ger upphov till.  Hampa kräver inga bekämpningsmedel, växer fort och binder mer koldioxid än träd och växer betydligt snabbare. Det är lite stigma kring produkten då många av naturliga skäl kopplar det till  narkotika .

Färgpigment har precis börjat blandats med grundsats av ägg och kallpressad linolja 

miljo-epd.jpeg

Se produkters klimatavtryck

Den internationella databasen Environdec samlar EPD, klimatdeklarationerav olika byggmaterial och produkter i en öppen databas. Besök sidan här

Träfönster lägre klimatavtryck 

Ekstrands har låtit jämföra träfönster med trä/aluminium fönster och kommit fram till att rena träfönster ger betydligt lägre klimatutsläpp även fast de måste målas om

bottom of page