Lovebirds

Vad vet du egentligen om färg?

"Runt 100 000 ton giftiga, miljö- & hälsofarliga ämnen tillverkas av färgindustrin i Sverige varje år"

Meny

En målarfärg består bindemedel och ett eller flera pigment som ger färgen dess kulör. Bindemedlet håller ihop färgen och binder det till underlaget det målas på.  Bindemedel kan kan vara tex latex, kalk linolja eller äggolja. Oftast innehåller målarfärgen även lösningsmedel för att göra den mer lättmålad. Lösningsmedel kan vara vatten, lacknafta eller terpentin som sedan oxiderar när färgen torkar. Lacknafta och terpentin avger ganska starka ångor som inte är hälsosamma. För att få fram kulörta färgtoner innehåller de flesta målarfärger syntetiska färgämnen. De är derivat av ämnet naftalen som  kan ge flera hälso- och miljöfarliga bieffekter. Vissa azofärgämnen är t.ex. miljöfarliga, allergi- och/eller cancerframkallande. Många färger innehåller även tillsatser av olika slag som ska förkorta torktiden, förtjocka färgen, öka hållbarheten, hindra mögel etc. Många av dessa tillsatser är väldigt tveksamma ur miljö och hälsosynpunkt och kan förekomma även i Svanenmärkta produkter. ​Även vilket pigment färgen har är av vikt ur miljöhänsyn. 
 (Källa: Boken Jordens färg av Milis Ivarsson och Frida Hafvenstein. Du kan beställa boken här )

En konventionell färg innehåller små små plastkulor som bildar en film på väggytan vilket blir som att klä sina väggar med plastpåsar. Konventionella färger innehåller även en rad olika kemiska tillsatser för att ge färgen dess olika egenskaper. Exempel på det är  mögelhämmande medel, torkmedel, förtjockningsmedel, konserveringsmedel, vidhäftningsförbättring, glansmedel med mera. Listan kan göras lång. Genom att blanda många olika ämnen kan en tillverkare undvika att innehållsdeklarera ämnen som inte är tillåtna över en viss mängd, alltså kan tillverkaren låta bli att deklarera giftiga innehåll om de ligger under en viss mängd. Detta utnyttjas genom att man blandar många olika farliga ämnen som tillsammans blir mycket men som vart och ett håller sig inom gränsen. Detta ger upphov till en cocktaileffekt. Vi andas in luft som innehåller ämnen från dessa färger och restavfallet från färgerna spolas ut i avloppsvattnet. Det är dessutom väldigt energikrävande att ta fram syntetiska ämnen ur råoljan, som dessutom är en ändlig resurs. En annan aspekt är att plastfärgen blir statisk och drar åt sig smuts.

(Källa Auro. Du kan beställa deras färger på byggfabriken här )

 

visste du att...

Färg, nagellack, olja och lösningsmedel  räknas som Farligt avfall och ska lämnas på en miljöstation! Vissa miljövänliga färger som Auros ekologiska färger eller Av jords Äggoljetempera som bara innehåller naturliga produkter kan man dock hälla ned direkt i avloppet.

Av de farliga konserveringsmedlen som finns i latexfärgerna går ca 700 kg ut i avlopp och vattenmiljön varje år. Ca 140 miljoner liter latexfärg, lösningsburen färg och lacker tillverkas per år i Sverige! Det blir ca 100 kg CO2-ekv/pers och år. 

 
Miljövänligare färger

Auro

Naturlig färg helt utan plast och petrokemi. Auros produkter är framställda av enbart naturliga råvaror. Certifierat VOC-fri. 

Färgen framställs av växtextrakt, krita, mineraler och jordpigment. Biologiskt nedbrytbart. Merparten av råvarorna är ekologiskt odlade. Färgen är diffusionsöppen, vilket betyder att den tillåter luftens fukt att ta sig igenom färgens yta, utan att försluta ytan, vilket annars kan leda till uppkomst av fuktskador och mögel. Färgerna är lätta att arbeta med, används som "vanlig" färg. Finns i princip alla kulörer. 

Auro är ett koldioxidneutralt företag och använder både grön el och producerar själva el genom solceller.

johannabradford_auro-sandberg3.jpg
 

Av jord

Av jord förmedlar äggoljetempera i påse som man blandar själv. 

Äggoljetempera är färg gjort på ägg, linolja, vatten plus pigment. Äggoljetempera som används för temperamåleri är känt för att vara en slitstark och långvarig målarfärg, om den får torka på rätt sätt. Äggoljetempera fäster bra på underlag, har bra penetrationsförmåga, är diffussionsöppen, elastisk och spricker eller flagar ej och är ljus- och kulörbeständig. Av jord säljer äggoljetempera med jordpigment i påse där man blandar färgen själv. Andra aktörer erbjuder även färdigblandad äggoljetempera men som då har med tillsatser för att öka hållbarheten/livslängden. Det finns även äggoljetempera på marknaden som inte använder jordpigment som färgsättare.  Äggoljetempera i påse man blandar själv är den mest miljövänliga målarfärgen man kan måla med enligt Jegrelius institutets LCA studie som jämfört linolja, vattenbaserad färg och färg i påse. CO2 avtrycket per målad kvm yta när transporter är medräknade blir bara 13 gram Co2 ekvivalenter /kvm jämfört med 260 gram för vattenbaserad latexfärg. Äggoljetemperans nackdelar är att den kan vara lite svår att arbeta med om man inte är van. Den målas i regel med pensel då roller är betydligt krångligare med denna färg och färgen är känslig för stötmärken under sin torktid. Färgen kan inte påbättringsmålas utan har det blivit märken måste hela ytan målas annars blir det en nyans skillnad. Har man väl målat rätt från början så sitter färgen väldigt länge. Grottmålingarna vi ser nu 30000 år senare är även dem målade med jordpigment vilket ger en fingervisning. 

Deco Material

Lera är ett utmärkt material för både puts och färg. Lerfärg består av lera, pigment och kalk. Den ger en matt yta och får ofta en lätt struktur hos DecoMaterial finns tex. Lerfärg med väldigt lite struktur, och T-paint med kraftig struktur som närmast blir en blandning av puts, spackel och färg i ett. T-paint innehåller även sand vilket ger ett vackert glimmer när solen lyser på. Den vanliga lerfärgen kan målas på med vanlig roller medan T-paint målas med pensel eller spackelspade. 

 

Lerfärg är helt luktfri och utan kemikalier. Den gulnar inte med tiden. Lerfärg lämpar sig väl till inomhusmålning och är fuktbuffrande vilket bidrar till ett bra inomhusklimat

jordhogar.jpg_0_0_100_100_750_380_100.jp
T-paint_3luik_A5_ENGELS-1.png