top of page

Målarfärg, miljö & klimat

Vi guidar till hur du målar hållbart

"Runt 100 000 ton giftiga, miljö- & hälsofarliga ämnen tillverkas av färgindustrin varje år, och då räknar vi bara Sverige"
Av jord / kemikalieinspektionen

Färg är ett av de viktigaste inslagen ekohus. Färger har större inverkan på miljö och hälsa än många vet om. Det är kanske lätt att tror att man bara kan ta första bästa färg men det är oftast väldigt mycket ämnen och kemikalier inblandade och i vilken grad dessa kemikalier påverkar klimat och miljö är till stor till beroende av hur du som användare hanterar färgen. Det är också både slutanvändare (målaren)  och personen som bor och ska vistas i rummet som utsätts för färgens emissioner och dess eventuella hälsoeffekter. Så valet av färg och ur man hanterar färgerna är av stor vikt. 

Paint Buckets

Du hittar lista och presentation av våra  mijlövänligare färger som vi har testat och rekommenderar längre ned på denna sida

Hur vet man vilka färger som är inte är bra för miljön? 

Så här definierar Ekobyggportalen miljövänliga färger "Miljöanpassade och sunda färger är inte oljebaserade. De innehåller heller inga skadliga konserveringsmedel,  ytspänningsmedel mm som långtidsemitterar till inomhusluften och ger ett osunt inomhusklimat. Istället baseras de på naturliga ingredienser, som linolja, naturvax, växt- eller mineralpigment"

Färgbranschen har till stor del övergått till vattenlösliga färger mot tidigare lösningsmedelsburna färger. Med vattenlösliga färger är såkallade Petroleumbaserade, de är baserade på olja som råvara och därför kallas också dessa färger för "plastfärger". Dessa  produkter hör inte hemma i ett hållbart samhälle och trots att färgerna ofta är försedda med miljömärkningar innehåller de en rad tillsatser som ni kan läsa mer om nedan. 

Wet Paintbrushes

Skölja penslarna

Rengöring av penslar som målat med vanliga färger, även vattenbaserade, ska aldrig sköljas direkt under rinnande vatten ned i avloppet. De ska rengöras i en egen behållare med målartvätt eller vatten och sen torkas av. Först därefter kan du möjligen göra en sista genomsköljning under kranen. Läs mer hur du korrekt rengör färg och penslar här

Du kan inte hälla vattenbaserade färger i avloppet!

Att målarfärg med lösningsmedel  inte ska hällas i avloppet vet de flesta. Att det också gäller för vattenbaserade färger är inte lika känt. I värsta fall hamnar så mycket som 800 000 liter vattenlöslig färg i svenska avlopp, enligt siffror från Sveriges Färgfabrikanters Förening

Vad innehåller färg?

En målarfärg består bindemedel och ett eller flera pigment som ger färgen dess kulör. Bindemedlet håller ihop färgen och binder det till underlaget - materialet man vill måla.  Bindemedel kan kan vara tillexempel latex, kalk, linolja eller äggolja. Oftast innehåller målarfärgen även lösningsmedel för att göra den mer lättmålad. Lösningsmedel består oftast av vatten blandat med lacknafta eller terpentin som sedan oxiderar när färgen torkar. Lacknafta och terpentin avger ganska starka ångor som inte är hälsosamma.

 

För att färgen ska kunna få kulörta färgtoner innehåller de flesta målarfärger syntetiska färgämnen. De är derivat av ämnet naftalen som  kan ge flera hälso- och miljöfarliga bieffekter. Vissa azofärgämnen är t.ex. miljöfarliga, allergi- och/eller cancerframkallande. Många färger innehåller även tillsatser av olika slag som ska förkorta torktiden, förtjocka färgen, öka hållbarheten, hindra mögel etc. Många av dessa tillsatser är väldigt tveksamma ur miljö och hälsosynpunkt och kan förekomma även i Svanenmärkta produkter. ​ Även vilket pigment färgen har är av vikt ur miljöhänsyn. 

Hur de miljövänligare färger vi rekommenderar hanterar och utesluter dessa inslag kan du läsa 

(Källa: Boken Jordens färg av Milis Ivarsson och Frida Hafvenstein. Du kan beställa boken här )

Visste du att

Färg, nagellack, olja och lösningsmedel  räknas som Farligt avfall och ska lämnas på en miljöstation! Vissa miljövänliga färger som Auros ekologiska färger eller Av jords äggoljetempera som bara innehåller naturliga produkter kan man dock hälla ned direkt i avloppet.

Painting Wall

Visste du att

Av de konserveringsmedel som finns i latexfärgerna går ca 700 kg ut i avlopp och vattenmiljön varje år.

Ca 140 miljoner liter latexfärg, lösningsburen färg och lacker tillverkas per år i Sverige! Det blir ca 100 kg CO2-ekv/pers och år. 

Cocktail effekten

En konventionell färg innehåller små små plastkulor som bildar en film på väggytan vilket blir "som att klä sina väggar med plastpåsar" Konventionella färger innehåller även en rad olika kemiska tillsatser för att ge färgen dess olika egenskaper. Exempel på det är  mögelhämmande medel, torkmedel, förtjockningsmedel, konserveringsmedel, vidhäftningsförbättring, glansmedel med mera. Listan kan göras lång. Genom att blanda många olika ämnen kan en tillverkare undvika att innehållsdeklarera ämnen som inte är tillåtna över en viss mängd, alltså kan tillverkaren låta bli att deklarera giftiga innehåll om de ligger under en viss nivå av användande. Detta utnyttjas genom att man blandar många olika farliga ämnen som tillsammans blir mycket men som vart och ett håller sig inom gränsen. Detta ger upphov till en cocktaileffekt. Vi andas in luft som innehåller ämnen från dessa färger och restavfallet från färgerna spolas ofta ut i avloppsvattnet. Det är dessutom väldigt energikrävande att ta fram syntetiska ämnen ur råolja, som de många färger är baserade på, en fossil och ändlig resurs. En annan aspekt är att plastfärgen blir statisk och drar åt sig smuts.

(Källa: Byggfabriken, besök deras webbsida här)

Painting Wall

Här är listan över hållbara färgval

johannabradford_auro-sandberg3.jpg

AURO

Naturlig färg helt utan plast och petrokemi. Auros produkter är framställda av enbart naturliga råvaror. Certifierat VOC-fri. 

Färgen framställs av växtextrakt, krita, mineraler och jordpigment. Biologiskt nedbrytbart. Merparten av råvarorna är ekologiskt odlade. Färgen är diffusionsöppen,

solsilikat3.jpg

Silikatfärg

Silikatfärg är en vattenburen färg med ett mineraliskt bindemedel som utgörs av vattenglas, och kallas därför ibland också vattenglasfärg. Dessa färger är alltså inte oljebaserade. Färgen är extremt beständig  mot UV-strålning och annat slitage. Det finns silkatmåningar som hållit över hundra år. Fungerar både utomhus och inomhus och på material som tex tegel, puts och betong. 

Vi rekommenderar Alabasterfärg.

jordhogar.jpg_0_0_100_100_750_380_100.jpg

Äggolje tempera

Äggoljetempera är färg gjort på ägg, linolja, vatten plus pigment. Äggoljetempera  är känt för att vara en slitstark och långvarig målarfärg, men den behöver torka på rätt sätt. Äggoljetempera fäster bra på underlag,  är diffussionsöppen, elastisk och spricker eller flagar inte. färgen är ljus och kulörbeständig.

Vi rekommenderar Av jord och deras färg på påse.

Läs mer om färg på påse

T-paint

T-paint är en naturlig strukturfärg, den ser ut som puts men appliceras som målarfärg. Färgen kommer som ett torrpulver som blandas med vatten, i pulverform kan färgen lagras flera år. Består av naturliga ingredienser som lera och sand. Är fuktbuffrande och får ett fint glitter från sanden. Hittas hos Deco Material

17850851120704485.jpg

Mineralfärg 

Mineralfärger inkluderar lerfärger och silikatfärger som ovan och innebär att man inte har ett plastbaserat bindemedel, det är istället baserat på ett mineral. Jotuns serie Lady Minerals är en kalkbaserad färg som finns i flera olika färgval och med väldigt matt fin yta. 

bottom of page