top of page
Laying on Grass

Gräsmattan
-klimatsmart eller miljöbov?

Grass Close Up

Det låter kanske självklart men en välmående gräsmatta är A och O. En halvfläckig gräsmatta på en torr hård jord blir varken estetiskt eller miljömässigt tilltalande. En välmående gräsmatta behöver:

  • Vatten. Mycket tillgång till vatten så se till att du kan hamstra regnvatten som du kan använda, men lägg gärna till ett smart bevattningsystem som komplement så gräsmattan inte torkar ut om du inte är hemma eller har tid att vattna. 

  • Klippning. Om du inte satsar på en äng så ska du klippa ofta. Gräset binder koldioxid när det växer så även om varje grässtrå inte kan uppta lika mycket koldioxid som fullvuxen äng kompenseras detta av att gräset suger upp mycket koldioxid under sin växtfas som man startar om och om igen. Läs mer om klippning och skötsel av gräsmatta här

  • Trampstenar och markplattor. Är det en passage där ni går mycket är det värt att lägga trampstenar eller  markplattor för att avlasta gräsmattan, annars blir den nedtrampad och jorden hård och svår för gräset att växa på. 

  • Gödsel kan vara bra för att få fart på gräsmattan men använd då naturlig och miljövänlig gödsel. Gödsla inte för mycket eller ofta när gräsmattan väl kommit igång, då får du bara klippa onödigt ofta. Hur man gödslar på rätt sätt tipsar Gardena om här 

Låt oss börja direkt med ett svar på frågan - Rätt utförd och på rätt plats är gräsmatta ett bra inslag för klimat och miljö. Gräsmattor fungerar dränerande, en påtaglig fördel som vid de skyfall vi ser allt mer av. Gräsmattor kan således användas som inslag för klimatanpassning i tex. stadsmiljöer för att skydda sig från effekter av klimatförändringar som extremväder och hetta, då de både sväljer mycket vatten och även fungerar avsvalkande på sin näromgivning. Gräsmattor binder också precis som träd koldioxid och fungerar således som kolsänka.

Så på vilket sätt skulle gräsmattor inte vara bra för miljön?   

 

Gräsmattor som anläggs för att ersätta en dessförinnan välmående skog, tillexempel för en golfbana är inte så klimatsmart. Stora gräsmattor i synnerhet och preussiskt beskärda golfbanor slukar ofta väldigt stora mängder vatten, runt 600 kubik vatten per dag är inte ovanligt för en genomsnittlig golfanläggning. (vi har ingenting emot golf kan vara värt att påpeka)  Dricksvatten är en bristvara, även om vi inte upplever det så ofta i Sverige så är det ett globalt faktum. I den bemärkelsen är bevattning av gräs ett visst problem, att ha sprinkler på för jämnan på landstället i skärgården till exempel är inte jätte smart då det riskerar att sina ut dricksvattnet på ön, motsvarande finns det en sinande gräns hur mycket vatten vi kan förbruka även på fastlandet i Sverige.  Ett bra komplement eller alternativ kan vara att använda någon av de smarta lösningar som finns för återvinning av regnvatten, något vi ofta belyser på Eco Now House, men som tål att upprepas. 

Rent krasst så  innebär en ovårdad gräsmatta som förvandlats till en äng en större vinst för miljö och klimat. En kortklippt gräsmatta binder mindre koldioxid och bidrar inte till någon direkt biologiskt mångfald. Det finns inget för humlor, bin osv att hämta där. En vildvuxen äng däremot binder både mer koldioxid och blir en liten oas av biologisk mångfald. Få vill dock ha en vildvuxen äng hemma i trädgården, så här gäller det att hitta alternativ och tänka till lite om man vill få en hållbar trädgård och gräsmatta. 

Här därför några tips på hur du gör din gräsmatta och din baksida så klimatsmart som möjlig. Inköpsguide i slutet. 

GA350-1917.jpeg

Gräsklippare

Handdriven gräsklippare är förvisso mest klimatsmart då den inte har någon klimatpåverkan under sin användningsfas,  men de är sällan särskilt effektiva varför eldriven / batteridriven gräsklippare för hand eller i robotversion är att föredra.  I kombination med ett fossilfritt elavtal eller kanske egna solceller så har men bra utgångsläge för en mer klimatsmart skötsel av sin gräsmatta via eldrivna gräsklippare istället för bensindrivna diton. 

img-2012-9-20-1707607.png

blomsteräng

Kombinera din gräsmatta med en blomsterängs yta , det kan bli ett vackert inslag som bryter av och bidrar till den biologiska mångfalden. Finns som frön och färdigsådda mattor att lägga. 

Blomsterängen behöver inte samma skötsel och klippning och blir ett fint inslag om det planeras rätt. 

unnamed.jpeg

variera inslagen

Skapa en levande trädgård som ger plats åt både träd, krukväxter, blommor, gräsmatta och odlingar. Lite mer jobb men så otroligt fint och sammantaget bidrar det mer till den biologiska mångfalden även om du lägger sten eller altan på delar av ytan. Med lite träd inkluderat blir sannolikt också koldioxidupptaget större med sådan variation även om (mindre) delar av marken blir gångar och altan.   

Beroende på tillgång till yta så kan man få både gräsmatta, planteringar, träd och blomsteräng att samspela, - varför inte anlita en trädgårdsarkitek som hjälper er att hitta den rätta balasen och designen?! 

mattapåplats.jpg

smart rullgräs på duk

Gräsmatta via färdigsådd cellulosa duk är ett smart sätt för en jämn och fin gräsmatta och ett klimatsmart alternativ till de färdiga rullgräsmattorna.  De sistnämnda väger mycket vilket kräver helt andra transporter och måste omedelbart ha väldigt mycket vatten. Duken som detta alternativ använder väger i princip inget alls och även om den ska vattnas ofta behöver den inte ha lika stora mängder som det färdiga rullgräset. Beroende på vilken sort man lägger och hur noga man gör arbetet så börjar det komma gräs på 2-3 veckor. 

Här kan ni läsa om Rullgräs.nu hur det fungerar och här kan ni se

hur vi tänkte och gjorde med denna produkt  i vårt projekt "Sveriges mest moderna ekohus"

14-2421_xl_1.jpeg

Insektshotell 

Trotts att många ogillar insekter har insektshotellen blivit populära. Insektshotell är ett bra sätt att hjälpa den biologiska mångfalden, får man tro wikipedia kommer idén från Tyskland som haft en negativ trend av minskat insektsbestånd och pollinerare. Som ovan nämnt bidra en helt clean gräsmatta inte mycket till den biologiska mångfalden varför det är bra om man kompenserar för detta med inslag som tillexempel detta. Insektshotell är inte svåra att bygga själv men finns annars att hitta på många bygg och trädgårdshandel plattformar både online och i butik, bilden är från Biltema till exempel och kostar bara 99 kr. 

Mer info om hur insektshotell fungerar och fler tips kring hur man underlättar för biologisk mångfald i trädgården kan man läsa på Haselgårdens webbsida här 

Biokolboost-800x800.jpeg

Biokol

Biokol har seglat upp som ett trendigt alternativ inom klimatkompensering då det är en såkallad negativ kolsänka. Föreklat kan man säg att Kol är bunden koldioxid och genom att gräva ned det i marken så har man alltså minskat lite av de för höga halter av koldioxid vi har i atmosfären. Framförallt är biokol en gammal metod som redan Maya indianerna använde sig av för jordförbättring - så kallad svart jod. 

Flera aktörer erbjuder varianter av biokol idag och är alltså ett utmärkt sätt för jordförbättring och ett litet men viktigt bidrag för klimatet. 

Hasselfors garden och Rodenåkarna erbjuder bland annat detta och du kan läsa mer om detta på deras sida här 

Inköpsguide

Robotgräsklippare och batterdriven Handgräsklippare

Gardena 

App-styrd Sprinkler 

Gardena 

Blomsteräng på frö eller matta 

Rullgräs.nu 

Gräsgödsel 

Rullgräs.nu

Trädgårdsarkitekt

Zon 2

Japonica 

Rullgräs på färdigsådd matta 

Rullgräs.nu 

Jord 

Rodenåkarna 

Biokol 

Hasselfors garden 

bottom of page