Laying on Grass

Gräsmattan
-klimatsmart eller miljöbov?

Grass Close Up

Det låter kanske självklart men en välmående gräsmatta är A och O. En halvfläckig gräsmatta på en torr hård jord blir varken estetiskt eller miljömässigt tilltalande. En välmående gräsmatta behöver:

  • Vatten. Mycket tillgång till vatten så se till att du kan hamstra regnvatten som du kan använda, men lägg gärna till ett smart bevattningsystem som komplement så gräsmattan inte torkar ut om du inte är hemma eller har tid att vattna. 

  • Klippning. Om du inte satsar på en äng så ska du klippa ofta. Gräset binder koldioxid när det växer så även om varje grässtrå inte kan uppta lika mycket koldioxid som fullvuxen äng kompenseras detta av att gräset suger upp mycket koldioxid under sin växtfas som man startar om och om igen. Läs mer om klippning och skötsel av gräsmatta här

  • Trampstenar och markplattor. Är det en passage där ni går mycket är det värt att lägga trampstenar eller  markplattor för att avlasta gräsmattan, annars blir den nedtrampad och jorden hård och svår för gräset att växa på. 

  • Gödsel kan vara bra för att få fart på gräsmattan men använd då naturlig och miljövänlig gödsel. Gödsla inte för mycket eller ofta när gräsmattan väl kommit igång, då får du bara klippa onödigt ofta. Hur man gödslar på rätt sätt tipsar Gardena om här 

Låt oss börja direkt med ett svar på frågan - Rätt utförd och på rätt plats är gräsmatta ett bra inslag för klimat och miljö. Gräsmattor fungerar dränerande, en påtaglig fördel som vi har märkt med den senaste tidens skyfall. Gräsmattor kan således användas som inslag för klimatanpassning i tex. stadsmiljöer för att skydda sig från effekter av klimatförändringar som extremväder och hetta, då de både sväljer mycket vatten och även fungerar avsvalkande på sin näromgivning. Gräsmattor binder också precis som träd koldioxid och fungerar således som kolsänka.

 

Så på vilket sätt skulle gräsmattor inte vara bra för miljön?   

Gräsmattor som anläggs för att ersätta en dessförinnan välmående skog, tillexempel för en golfbana är inte så klimatsmart. Stora gräsmattor i synnerhet preussiskt beskärda golfbanor slukar ofta väldigt stora mängder vatten, runt 600 kubik per dag är inte ovanligt för en genomsnittlig golfanläggning. Dricksvatten är en bristvara, även om vi inte upplever det så ofta i Sverige så är det ett globalt faktum. I den bemärkelsen är bevattning av gräs ett visst problem, att ha sprinkler på för jämnan på landstället i skärgården är inte jätte smart då det riskerar att sina ut dricksvattnet  på ön, motsvarande finns det en sinande gräns hur mycket vatten vi kan förbruka även på fastlandet i Sverige.  Ett bra komplement eller alternativ kan vara att använda någon av de smarta lösningar som finns för återvinning av regnvatten, något vi ofta belyser men som tål att upprepas. 

Rent krasst så  innebär en ovårdad gräsmatta som förvandlats till en äng en större vinst för miljö och klimat. En kortklippt gräsmatta binder mindre koldioxid och bidrar inte till någon direkt biologiskt mångfald. Det finns inget för humlor, bin osv att hämta där. En vildvuxen äng däremot binder både mer koldioxid och blir en liten oas av biologisk mångfald. Få vill dock ha en vildvuxen äng hemma i trädgården, så här gäller det att hitta alternativ och tänka till lite om man vill få en hållbar trädgård och gräsmatta. 

Här därför några tips på hur du gör din gräsmatta och din baksida så klimatsmart som möjlig. Inköpsguide i slutet. 

GA350-1917.jpeg

Gräsklippare

Handdriven gräsklippare är förvisso mest klimatsmart då den inte har någon klimatpåverkan under sin användningsfas,  men de är sällan särskilt effektiva varför eldriven / batteridriven gräsklippare för hand eller i robotversion är att föredra.  Med ett fossilfritt elavtal eller kanske egna solceller så har men bra utgångsläge för en mer klimatsmart skötsel av sin gräsmatta. 

blomsteräng

Kombinera din gräsmatta med en blomsterängs yta , det kan bli ett vackert inslag som bryter av och bidrar till den biologiska mångfalden. Finns som frön och färdigsådda mattor att lägga. 

Blomsterängen behöver inte samma skötsel och klippning och blir ett fint inslag om det planeras rätt. 

unnamed.jpeg

variera inslagen

Skapa en levande trädgård som ger plats åt både träd, krukväxter, gräsmatta och odlingar. Lite mer jobb men så otroligt fint och sammantaget bidrar det mer till den biologiska mångfalden än om hela markytan bara en ren gräsmatta, eller gjort hela trädgården till en enda stor  träaltan. Med lite träd inkluderat blir sannolikt också koldioxidupptaget större med sådan variation även om (mindre) delar av marken blir gångar och altan.   

Beroende på tillgång till yta så kan man få både gräsmatta, planteringar, träd och blomsteräng att samspela, - varför inte anlita en trädgårdsarkitek ?! 

smart rullgräs på duk

Gräsmatta via färdigsådd cellulosa duk är ett smart sätt för en jämn och fin gräsmatta och ett klimatsmart alternativ till de färdiga rullgräsmattorna.  De sistnämnda väger mycket vilket kräver helt andra transporter och måste omedelbart ha väldigt mycket vatten. Duken väger i princip inget alls och även om den ska vattnas ofta behöver den inte dränkas och inte ha lika stora mängder som det färdiga rullgräset. Beroende på vilken sort man lägger och hur noga man gör arbetet så börjar det komma gräs på 2-3 veckor. 

Här kan ni läser på Rullgräs.nu hur det fungerar och här kan ni se

hur vi tänkte och gjorde i vårt projekt "Sveriges mest moderna ekohus"

Inköpsguide

Robotgräsklippare och batterdriven Handgräsklippare

Gardena 

App-styrd Sprinkler 

Gardena 

Blomsteräng på frö eller matta 

Rullgräs.nu 

Gräsgödsel 

Rullgräs.nu

Trädgårdsarkitekt

Zon 2

Japonica 

Rullgräs på färdigsådd matta 

Rullgräs.nu 

Jord 

Rodenåkarna