top of page

ZEOLITER 
Supermaterialet som Ecoconcept ska revolutionera marknaden med

"Salt som halkbekämpning är bara effektivt ned till ca  9 minusgrader. Om man först har saltat så att vägbanan är våt av vatten och saltlake och temperaturen sedan sjunker ytterligare, så kan det frysa till is. Då finns risken att det istället blir ännu halare! "

 

Zeoliter är en naturligt förekommande grupp aluminiumsilikater som omfattar ett 60-tal olika mineraler och kallas således ofta för "mineral partiklar". Zeolit har primärt gjort sig bekant för att förekomma inom tvättmedel. I jakten på att fasa ut fosfor från tvättmedel, vilket övergöder sjöar och hav, så dök Zeolit upp som ett miljövänligare alternativt. Nackdelen är dock att Zeolit i tvättmedel skapar damm samt att slammbildning kan öka. Men nu har företaget Ecoconcept hittat andra användningsområden för Zeoliten, något som potentiellt kan revolutionera såväl marknaden för halkbekämpning som filtermedia för tillexempel pooler. 

Vanliga material som används för halkbekämpning idag är sand, stenflis och salt, men de har visat sig ha negativa effekter på både miljö och infrastruktur.  Vid snabbare trafik så förstör sand exempelvis lacken på fordonen, varav vägverket årligen istället använder ca 250 000 ton vägsalt.  Saltet har en smältande effekt, men är bara effektivt ned till ca  9 minusgrader. Om man först har saltat så att vägbanan är våt av vatten och saltlake och temperaturen sedan sjunker ytterligare, så kan det frysa till is. Då finns risken att det istället blir ännu halare. Ett bättre, och miljövänligare, alternativ menar Ulf Larsson på EcoConcept, är att använda Zeolit.  ZeoFriction som hans produkt heter smälter inte isen utan absorberar istället den tunna vattenfilm som finns på ytan av is och snö och fastnar där. Resultatet blir en varaktig sandpapperseffekt på asfalt, sten och trä – överallt där man vill ha ett högeffektivt halkskydd som effektivt ända ned till 50 minusgrader.

Idén med att använda zeoliter som halkbekämpning kommer ursprungligen från Kanada och har använts till halkbekämpning där sedan 2005. Nu planerar Ulf att revolutionera halkbekämpningen här hemma i Sverige med sin zeolitprodukt som han kallar ZeoFriction. Hans företag säljer till såväl företag, kommun och privatpersoner. 

 

En annan fördel är att Zeolit har en positiv inverkan på jordar och vattendrag genom sin höga katjonbyteskapacitet. På molekylnivå fångar zeoliten upp vattenlösliga joner från tungmetaller och toxiner och kapslar in dem för gott. Detta gör att om man använder Zeofriction som halkbekämpning så behöver man sen inte sopa ihop det till deponi efter vintern, med fördel kan man istället lägga det i rabatt och på gräsytor där mineralens egenskaper bidrar till jordförbättring samt minskar behov av bevattning och gödning. Av denna anledning har Zeolit börjat användas även mycket på golfbanor. 

Zeolitens renande egenskaper gör att det även lämpar sig särdeles bra som filtermedia till pooler. Vanlig sand renar ned till ca 30 micron men Zeolit med sin trefaldiga filtrering (makro, nano och katjonbyte) ger en  filtrering av partiklar ned till 2 mikron. Ecoconcept har här tagit fram produkten ZeoAqua för kunder som vill ha en ekologisk och effektiv rening av poolen. Något Sveriges äldsta pooltillverkare Miamipool uppmärksammade när de skulle lansera sitt "miljöpools koncept".  Poolägare kan alltså beställa mindre volymer via Miamipool eller större volymer direkt från Ecoconcept. 

Läs på Ecoconcepts webbsida här 

bottom of page