top of page

Träskydd

Wood

Träskydd används för att motverka röta som uppkommer när virke används i fuktiga miljöer, framförallt utomhus. Helt obehandlat trä håller normalt cirka 4-5 år om man inte väljer en högkvalitativ kärnfura som kan hålla upp till 8-10 år. Träskyddsbehandlingen förlänger med andra ord livslängden. Vanligast är tryckimpregnerat virke , vilket dock oftast döms ut i ekobygg relaterade projekt. Detta är enligt Fredrik Westin, vd för Svenska Träskyddsföreningen, ett misstag och baseras på historisk innan 2004 då reglerna ändrades och CCA-medel förbjöds. (läs intervju i Bygg Material här)   Ekobyggportalen skriver å sin sida att man aldrig ska använda tryckimprengerat och att "De nu tillåtna träskyddsmedlen innehåller miljöfarliga metallsalter av koppar, krom och arsenik".   Nedan går vi igenom några olika alternativ och försöker reda ut några av frågetecknen. 

panel.jpg

Sioo:x var ett av valen vi tog till Eco Now House 2.0 läs mer om detta här.  Mer om produkten kan ni även läsa på Sioo:x egna webbsida givetvis. Länk till Sioo:x 

SIOO:X

Ett exempel på ekologiskt alternativ till tryckimpregnerat virke är Sioo:x träskydd - en patenterad formel baserad på kisel-kalium som tränger in i träet och skapar ett effektivt träskydd över lång tid. 

 

Till skillnad från konventionella träskyddsmedel innehåller SiOO:X inte några biocider. Istället förhindrar en mekanisk verkansprincip att mikroorganismer tränger in träet och gör skada. Hur väl SiOO:X patenterade kiselformel fungerar mot en rad vanliga rötsvampar har testats utförligt enligt europeiska och svenska standarder. 

Sioo:x panel färdigmålat i grått utgör panel till Eco Now House 2, bilden

För utomhus bruk är tryckimpregnerat virke det vanligaste, då det även är det billigaste alternativet. Men hur bra eller dåligt är vanligt tryckimpregnerat virke egentligen? 

Historiskt inte särskilt bra. Förvisso har l skyddet mot röta varit effektivt och livslängden på tryckimpregnerat virke därmed varit lång 30-40 år , vilket har sina givna fördelar, men innehållet innan 2004 inkluderade arsenik, krom och koppar i mängder som inte var lämpliga att läcka ut i naturen. Dessutom potentiellt hälsovådliga mot människor om man betänker att man kanske går barfota på tryckimpregnerad trall och då utsätts för dessa medel. därför klassas också gammalt tryckimpregnerat virke som farligt avfall. 

Idag har mycket av dessa ämnen fasats ut. Det är kopparn som ger träet dess gröna färg och idag används enbart träskyddsmedel godkända av Kemikalieinspektionen enligt EU:s biocidförordning.

tryckimpregnerat-trä-1.jpeg

Tryckimpregnerat virke

"Från att kemikalieinnehållet har varit lösningsmedelsbaserat är det i dag helt vattenbaserat. Det tränger ända in till kärnan i virket och fixeras där genom en kemisk reaktion, vilket gör att ingenting kommer ut i naturen" säger Fredrik Westin, vd för Svenska Träskyddsföreningen i en intervju i branschtidningen byggmaterial. 

 

Var noga med att välja rätt NTR klass. NTR A användas vid kontakt med mark och sötvatten, NTR AB för trallbrädor ovan mark och NTR Gran till vindskivor, takläkt och panel som är speciellt utsatta för väder och vind.

IMG_7256-e1581593336372.jpeg

Värmebehandling som träskydd

Ett alternativ till att behandla trä med kemikalier som kisel är värmebehandling. Det är sedan länge känt att trä som bränns får ökad formstabilitet och blir mer motståndskraftigt mot röta och svamp. Värmebehandlat trä är således ett alternativt träskyddsalternativ. 

Shou Sugi Ban kallas den en teknik som japanerna utvecklade för århundraden sedan. Tekniken går ut på att ytan på trä bränns till olika stadier av förkolning. Den förkolnade ytan kan antingen lämnas helt obehandlad eller borstas olika hårt och kan förseglas med till exempel transparent olja eller färgas. Även vikingarna använde en liknande metod. Metoden är populär igen och kan ses bla på Yasuragi spaanläggning. En modernare metod är annars ThermoWood® som inte ger lika bränd och förkolnad yta utan behåller en slätare yta och endast får en något mörkrare/brunare nyans. Många producenter erbjuder ThermoWood behandlat virke. En Svensk aktör som jobbar med Shou Sugi Ban är bland annat TREE 

bottom of page