top of page

Alabaster färg

"Färg för de som inte tycker om att måla"

I klågerup, södra Skåne, hittar vi Vinninge Södergård, där företaget Alabaster farg  AB håller till och producerar sina färger.  

 

Alabaster färg drivs av Måns Månsson som fick idén till verksamheten då hans gård med putsad fasad behövde målas om. Måns har en bakgrund med kemistutbildning och lång erfarenhet inom renovering och beslutade sig för att börja tillverka egen Silikatfärg. Färgen som enligt Ekobyggportalen kallas "färgen för de som inte tycker om att måla"  

Färgerna är inköpta och testade, oberoende utan ersättning eller sponsring. Men Alabasterfärg har senare anslutit sig som partner och betalat för viss exponering.  

solsilikat3.jpg

Till Eco Now House 2 är den ursprungliga fasaden i rödbrunt tegel. En fasad som kräver minimalt underhåll och i princip "aldrig kommer behöva målas". Förutsatt att man gillar rödbrun fasad.  Tyvärr faller inte vi inom den kategorin. Vi har tidigare skrivit att vårt projekt "vänder på föreställningen om hur ett ekohus och en hållbar renovering kan och får se ut". 

För ett projekt och webbsida som handlar om att göra bra miljöval och guida till hållbar renovering så kan man ju ifrågasätta varför en fasad som redan är underhållsfri och inte behöver målas om alls ska målas om?! Det är en motiverad fråga och alla som renoverar och vill förnya bör fundera över vad som verkligen är nödvändigt. Det sägs tillexempel att Svenskarna toppar listan över de länder som bygger om köket flest gånger, de första många gör när man flyttar in till nytt är att göra om hela köket även om köket är helt nytt. Vi vill hävda att det inte är exakt samma sak, vi funderade lång tid över fasaden men trivdes verkligen inte med tegelfärgen som var. Således började jakten på att hitta en färg som motsvarade våra ekohus kriterier och i bästa fall kunde vara lika underhållsfri och beständig nog att matcha tegelfärgens naturliga långa livslängd. Svaret stavas Silikatfärg. En utmärkt ekologisk färg som både kan användas inne och ute. 

Perfekt Färg  för Ekohus

Silikatfärg är en "ekologisk färg" vilket innebär att den är baserad på naturliga ingredienser. Det som normalt sammanfattar kriterierna för ett ekohus är just att utgå från naturmaterial och utesluta giftiga ingredienser och emissioner. Färger är i detta avseende i många fall inte särskilt ekohus främjande då de oftast innehåller sk. biocider, kemikalier mm som både är skadliga/giftiga för utsläpp i natur och avlopp samt släpper ifrån sig emissioner. Just utomhusfärger förses oftast också med olika kemiska tillsatser för att stå emot UV ljus, vänder, vind och framförallt fukt och mögel. Silikatfärgen är fri från sådana giftiga tillsatser. Den är luktfri och emissionsfri. Bindemedlet är flytande kaliumsilikat, som till struktur och hårdhet liknar bergkristall. Vad som är extra viktigt är att äkta Silikatfärg har hög diffusionsöppenhet. Det innebär att fukt släpps ut obehindrat, den målade väggens förmåga att ventilera ut fukt hindras alltså inte.

solsilikst2.jpg

Här målar vi med Solsilikat. när man målar på puts och betong så är det viktigt att man har en färg som "andas"

Silikatfärgen passar såväl inomhus som utomhus

Det är alltid roligt att jobba med produkter där det finns historia och någon form av "äkthet" bakom. Få produkter kan matcha den närproducerade och "äkta" vara som Måns Silikatfärger från Alabaster färg . Steget från att ha utvecklat produkter till den egna gården till att satsa fullt ut som egen färgproducent resulterade i en satsning på större lokaler i nuvarande Vinninge Södergård. Renoveringen av den gamla gården skedde med ekologiska förtecken och är både en imponerande och inspirerande historia sig  (läs den på Alabaster färg webbsida här).

 

På Ekobyggportalen kan man läsa "Kanske är färgen det bästa valet för den som inte gillar att måla. Utmärkande för silikatfärgen är nämligen den extremt långa hållbarheten. Färgen nöts föga av tidens tand och är UV-beständig. En silikatmålad yta kan stå sig i hundra år utan ommålning, vilket historiska byggnader målade med färgen utgör bevis på! " 

 

Bindemedlet i Silikatfärg kallas Vattenglas vilket kräver rätt höga temperaturer och driver ut koldioxid från bla Kvartssand i processen. MEN vattenglaset , som är bindemedlet i silikatfärgen, tar upp CO2 ur luften i en kemisk reaktion med kalken i puts och betong så processen blir i det närmaste koldioxidneutral. Alabaster färg är som företag är lite för små för att ta tagit fram egen livscykelanalys eller s.k. EPD av sina färger, men som jämförelse letade vi upp vad Turkiska Polisan har för klimatpåverkan på sina silikatfärger. De har tagit fram en EPD där vi ser att utsläppen anges till 1.9 kg Co2 per liter färg.  Vanlig vattenbaserad färg ligger mellan 2,43-3,3 kg Co2 per kilo färg i genomsnitt enligt databasen Ecoinvent, så med detta som jämförelse verkar Silikatfärg ligga bra till. Här måste vi också tänka att Sverige har en helt annan energimix än Turiket och en mycket mer småskalig och närproducerad produktion varpå det är en kvalificerad gissning att Alabaster färgs silikatfärger ligger under detta värde. Man måste också ha färgens långa livslängd i åtanke. Även om en produkt på pappret kan ha ett lägre lägre klimatavtryck , äts den fördelen givetvis upp om livslängden är betydligt kortare. I detta avseende verkar alltså Silikatfärg både ligga bättre till ur klimatutsläpp från produktion och i livslängd, utöver de goda miljöfördelarna som utesluter giftiga tillsatser. 

.  Ecoinvent är en professionell databas för olika material, tjänster och produkters klimatpåverkan uträknade via LCA.  EPD står för Environmental product declaration och är globalt vedertagen metod baserad på LCA studier för att redovisa produkters klimat och miljöpåverkan. 

Grunda med vattenglas

För bäst resultat när du målar med Silikatfärg, framför allt om du målar på putsad yta, grundmåla ytan med Vattenglas. (som också utgör bindemedel i silikatfärgen). 

Vattenglas är ett medel av rent flytande kaliumsilikat som kemiskt förstärker och hårdgör resultatet. 

Vi har till exempel målat med Alabaster färgs Solsilikat runt poolen. Poolen inbyggd i en terass som är delvis upphöjd med putsade sidor. Dessa sidor är särskilt angripna av fukt från poolen samt att fallet från terassen gör att regnvatten faller längs med de putsade sidorna. Trots silikatfärgens motståndskraft mot fukt och algtillväxt så blev det alger här när vi inte grundande med Vattenglas. Nu gör vi om och gör rätt, så vårt tips för att slippa extra arbete är att göra jobbet ordentligt på utsatta ytor och grunda med Vattenglas. 

burk_stor_frilagd.png
IMG_20200326_085505_905.jpg
received_295800585189461.jpeg
20200730_135804.jpg

Besök www.alabasterfarg.se för mer info

Färgerna är inköpta och testade, oberoende utan ersättning eller sponsring. Men Alabasterfärg har senare anslutit sig som partner och betalat för viss exponering.  

Tillvänster: Vit silikatfärg har precis målats över teglet. 

Ovan och till höger: Solsilikat ljusgul 0505-y20R har målats på putsen. Då med misstaget att inte ha Vattenglas först. 

bottom of page