top of page

Totalrenovera

Vad ska man tänka på vid totalrenovering? Var börjar man, vilka fällor ska man försöka undvika och hur lång tid tar det? I denna guide får ni förhoppningvis tips, råd och inspiration oavsett om ni uttalat vill fokusera på så hållbar och miljövänlig renovering som möjligt eller bara så effektiv och billig som möjligt. Ni vet väl att ni även kan kontakta oss och anlita oss direkt för konsultation eller för offert från någon av våra duktiga byggpartners om ni inte vill ta på er jobbet själva.

VART BÖRJAR MAN ?

- skilj på vad ni vill göra och vad ni behöver göra

Givetvis beror detta på lite vad det är ni tänkt göra. Är det en totalrenovering av hela huset eller bara vissa delar? 

Steg ett är att försöka skaffa sig en överblick över vad man vill göra och vad man behöver göra. Vi kan kalla det en praktisk turordning. Men innan man börjar med renoveringen är vår rekommendation att inleda med en mental förberedelse. 

Mental förberedelse

1. Det tar tid. Renovering tar nästan alltid längre tid än vad man räknar med. Oftast mycket längre tid. Speciellt om man försöker göra allt själv. En totalrenovering av ett hus kan ofta ta flera år. Hur kommer detta påverka er? Få trivs med att bo i byggdamm och byggmaterial under lång tid så här är vårt tips att dela upp renoveringen stegvis så man hinner återhämta sig psykiskt och kanske även ekonomiskt mellan renoveringsperioderna.  

 

2. Dyrare än ni tänkt. Jag har i princip aldrig hört talas om ett bygge eller en renovering som blivit billigare än man tänkt sig. Nästan alla vet detta men blir ändå överraskade när man väl står där med de extra kostnaderna. Visst kan man ta fast pris på mycket jobb om man lejer ut allt, men det kommer ändå dyka upp saker som medför extra kostnader. En riktlinje är att ha minst 20% utöver budgeterade kostnader som marginal. Som parallell så hade vi en offert på 130 000 kr för att dra om all el i huset. 250 000 kr senare är vi fortfarande inte klara... *

3.  Allt kommer troligen inte inte att gå. Var förberedd på att vissa önskade lösningar eller inslag inte kommer kunna gå att genomföra. Bärande väggar, bygglovs-tillstånd osv är exempel på hinder som kan ställa till det. Ett vanligt misstag är också att man planerar inredning och lösningar utifrån en planritning men väl på plats inser att när väggar, dörröppningar och annan inredning börjar komma på plats, att dem ytorna man tyckte sig se på ritningen inte stämmer i verkligheten. Misstag vi själva stött på är tex att vissa inslag kräver mer el än vad huset har kapacitet till, att öka el kapaciteten är rätt dyrt speciellt om du dessutom behöver byta elskåp för mer utrymme. Andra exempel är badkar som inte gick in genom dörröppningen, dörr utan synliga gångjärn behövde förberedas med helt annan dörrkarm vilket inte passade för de inneväggar som redan hade börjat byggas upp, hur mycket takhöjden behöver sänkas för vissa infällda spots,  eller golvhöjden av golvvärme etc. etc. 

- så ha alltid en plan b.

4. Delaktighet. Även om du lejer bort mycket av arbetet så är det en massa val och beslut som kräver delaktighet och tillgänglighet. Leveranser skall tas emot och planeras, placering av eluttag och lampor behöver bestämmas etc. Ibland behöver snabba beslut tas på plats vilket är svårt om man inte är tillgänglig eller har planerat väldigt noga och förutseende i förväg. - så var beredd på att avsätta tid under renoveringen för detta. 

Den praktiska turordningen

En besiktning är bra att utgå från så man inte råkar ut för otrevliga överraskningar senare. För hus är det ofta tak, grund, dränering, fukt, vind, gammal el, ventilation och uppvärmning som förr eller senare behöver bytas ut/ses över. På vilka sätt kommer dessa åtgärder påverka huset i övrigt? Att anlägga gräsmata och altan för att sen upptäcka att man behöver dränera om hela huset eller rensa för att kunna göra borrhål till bergvärme är tex inget önskvärt scenario. Att göra estetiska förändringar av tvättstuga och badrum utan att först kolla fukt kan bli dyrt då du riskerar att få göra om allt. Äldre objekt bör byta ut elen om det är gamla proppskåp och ojordade uttag och gamla ledningar. Dessa är en säkerhetsrisk som kan orsaka brand. Detta är åtgärder som behöver göras och dem bör lämpligen alltså stå först i turordningen även om dem oftast är de tråkiga bitarna. Lägenheter har ju i regel mindre behov av åtgärder som måste göras göras utifrån ett besiktiningsperspektiv., det är kanske gammal el eller möjligen fukt i badrum. eller kök som kan spöka då. 

Det kan också vara rekommenderat att titta på vad som ”snart behöver göras”  - taket och värmepannan tillexempel kanske funkar bra just nu och klarar besiktningen utan anmärkning, men hur gamla är dem?  Behöver det bytas inom snar framtid så fundera på hur det eventuellt kommer påverka huset i övrigt, då är det kanske bättre att vänta med vissa inslag tills detta är gjort. 

 

I övrigt  så kan man tänka att snickaren i regel kommer först. Först sätter man upp väggar osv sen gör man el och sist målning. Dock är det en stor fördel att planera elen ihop med snickarna , bygger man nya vägger tex ska ju rör mm dras i väggen. Försök tänka ut innan vart ni vill ha eluttag och strömbrytare osv så eldragningarna kan vara dolda i väggen istället för utanpåliggande. 

HUGE TITLE

bottom of page