top of page

Grön

BETONG

Finns det miljövänligare betong?

Cement

Betong består av naturliga produkter men det är framförallt bindemedlet cement som är boven ur klimatsynpunkt. Cementen utgör ca 90% av betongens klimatpåverkan. Genom att minska andelen cement kan klimatavtrycket minskas, vilket är basen för vad som kommit att kallas för "Grön betong". 

Den viktigaste råvaran för cementtillverkning är kalksten, som i en så kallad kalcineringsprocess värms upp till drygt 1400 grader celsius. Under processen frigörs stora mängder koldioxid, som har bundits i kalkstenen för miljoner år sedan. Dessutom krävs en massa energi till upphettningen.  Cementindustrin är därav en av de stora industriella källorna till växthusgaser som orsakar klimatförändringar och den globala uppvärmningen. Inom EU står cementindustrin för 2–3 procent av alla CO2e-utsläpp.

Projekt är under utveckling för att fånga in koldixoiden som frigörs vid cementproduktion, Cementa var en en av de som kommit längst inom detta men där projektet nu är hotat pga av osäkerheten med utvinningstillståndet i Gotland. 

Grön betong & vart du hittar den

Koldioxidsnål betong, så kallad grön betong, är det viktigaste verktyget för att minska betongens påverkan på klimatet i kombination med ovan nämnda satsningar på att fånga in koldioxiden som släpps ut vid tillverkning.  Så vad är grön betong exakt?

Framförallt handlar det om att blanda ut cementen med alternativa bindemedel som flygaska och slagg, vilka har lägre klimatavtryck och dessutom utgör biprodukter som annars kanske inte gått till användning. 

Flygaska är inget avfall från flygindustrin utan är den aska som bildas vid förbränning från industri och deponi. Den klassas i regel som farligt avfall då den kan innehålla tungmetaller och andra föroreningar men genom en process som kallas tvättning så kan de värsta halterna separeras och askan sparas för att användas som bindemedel i betong. Hur mycket av cementen som kan ersättas med flygaska beror på betongreceptet och vad betongen ska användas till. Olika tillverkare har kommit olika långt men klimatavtrycket kan redan idag minska med allt från 20-60%.  Vi valde i vårt projekt grön betong från Industribetong. 

Här hos Cementa kan ni se hela listan på leverantörer  som erbjuder grön betong 

Karbonatisering

Den färdiga betongen tar också upp koldioxid. Processen kallas karbonatisering och innebär att koldioxiden i luften reagerar med betongens kalciumhydroxid och bildar kalciumkarbonat. Man kan beskriva det som att betongen återgår till sitt ursprung som kalksten. Forskning visar att de betongkonstruktioner som idag finns i Sverige tar upp cirka 300 000 ton koldioxid per år. Det innebär att ca 15–20 procent av koldioxidutsläppen från betongens klimatpåverkan åter binds upp i betongen under en 80-års period. 

För mer information besök betonginitativet.se 

bottom of page