top of page
starcycle 1.jpg

Återvinning  Bygg &
Renovering 

Årligen genereras nio miljoner ton

icke-farligt avfall från bygg- och rivningsanläggningssektorn, vilket motsvarar cirka en tredjedel av allt avfall som uppstår i Sverige*  

* Avfall Sverige rapport 2020

Återvinning för bygg och renovering skiljer sig åt från den vardagliga källsorteringen. En tredjedel av vårt avfall i Sverige är från bygg och renovering varav vikten att återvinna rätt är väsentlig men också att se över möjligheterna till att mindre byggmaterial hamnar som avfall direkt om det istället kan återanvändas. 

Tyvärr är det fortfarande ett stort problem att en hel del avfall dumpas.  En del byggavfall såväl som gamla möbler osv dumpas inte helt sällan vid de vanliga hushållsåtervinningsstationerna som bara tar emot förpackningar,  tidningar osv. Ett större problem är sopor med i värsta fall farligt avfall som dumpas i naturen. Detta handlar dels om okunskap och lathet men i stor utsträckning också om oseriösa ombud. Denna sida guidar till hur du gör rätt när det är dags att bli av med avfallet från din renovering eller byggprojekt. 

Container, byggsäck eller kärl

1362991284393.jpg
DSC04792-2.jpeg

Underlätta i förväg vid renovering genom att beställa en container, byggsäck eller större kärl.

Perfekt när man inte orkar åka själv och stå och sortera på återvinningen. Tänk på att farligt avfall, tryck impregnerat trä och hushållssopor INTE ska/kan längas i dessa dock. Byggsäckar har framförallt i innerstan senaste tiden utvecklats till lite av ett problem dock då förbipasserande passar på att slänga lite allt möjligt i dessa. Det kan nu krävas polistillstånd för att få ställa ut dessa. Läs mer om detta här. 

Är det stor renovering/byggnation så underlättar det verkligen att köra dessa lösningar.

Tänk på

Även om det är bekvämt att slänga allt i en enda säck så är osorterat är oftast dyrare än sorterat, så har man mycket trä till exempel kan det löna sig att ha en separat container bara för detta. Lika så om man beställer hämtning via ombud blir priset billigare om man har sorterat i förväg. 

Prisexempel 

Fast pris liten 6 ton container Ragnsells. Osorterat 1 vecka: ca 5000 kr. 

För exakt pris skriv in din adress och se priset direkt här

1505913142.jpeg

Välj seriösa ombud
& minska dumpning

Olaglig dumpning av avfall är större problem och sker oftare än vad många kanske tror. Lathet och okunskap ligger bakom en liten del, tex när man ser möbler, färg  och annat som inte får kastas i vanliga källsorteringsstationerna som vissa bara ställt dit. Det största problemet är är oseriösa aktörer som åtar sig att hämta avfall från såväl företag som privatpersoner, men sedan slänger allt i naturen. Bilden hämtat från SvT reportage, läs mer från deras reportage här.  

Därför ska du aldrig gå med på att avboka en hämtning från tillexempel Tipp Tapp om en hämtare erbjuder sig att ta betalt kontant billigare istället. Det är en typisk signal på att sakerna istället hamnar i naturen. En bokning i TipTapp dock är säker för ombudet får sina pengar först när de redovisar bild från återvinningen.

Våra tips på seriösa ombud som hämtar ditt renoveringsavfall

Tip Tapp - Stockholm, London, mindre orter

Wiklunds- Stockholm / Uppsala

Ragnsells - Hela Sverige

Återbruk guide

Mycket byggmaterial kan återbrukas istället för att återvinnas. Stora besparingar för miljö och resurser finns att hämta om vi kan öka återbruket. Hittills har det funnits ganska sparsamt med verksamheter och möjligheter för detta men intresset är nu större än någonsin. Här  nedan listar vi några aktörer, sajter och anläggningar. Kolla gärna dessa innan ni skickar allt till  återvinningen, men kolla gärna dessa aktörer också nästa gång innan ni köper nytt! 

Bygg igen 
Hela Sverige

Kompanjonen 
Stockholm

Brattöns Återbruk  Göteborg / västra götaland

Vad är klimatnyttan av återvinning?

Varje år använder vi mer råvaror än vad jorden klarar av att återskapa. Det kalls overshoot day. Den dag på året där vi passerar gränsen och börjar ta av vårt sinande förråd.  Sedan industrialismen har vi hanterat våra naturtillgångar som att de vore oändliga, men så är alltså givetvis inte fallet. Varje år fortsätter vi att ta allt med av våra resurser. Återvinning av material som är förbrukat eller rivet är således minst sagt av enorm vikt för att dels inte skapa enorma sopberg, dels för att vi måste börja minska på vår resursanvändning så mycket som möjligt och maximera användning av återvunnet material. Men återvinning besparar också stora mängder koldioxidutsläpp. Bränner vi upp produkterna skaps förvisso energi men också koldioxidutsläpp, men genom att undvika brytning av nytt material och inkludera återvunnet i tillverkningen så minskas också utsläppen rejält i flera led.  Som konsument eller beställare bör man således alltid fråga efter och hålla utkik efter produkter av stor del återvunnet material.

Vill man veta mer vad klimatvinsten blir i de olika materialslagen rekommenderar vi ett besök här hos

Återvinnings industierna  

bottom of page