top of page

Vad är ett ekohus och hur skapas Eco Now House 2.0 ?!

Vad är egentligen ett ekohus?


Earth House
Klassisk bild av hur ett "ekohus skall se ut?" Bilden är ett sk Earth House

Ekohus är ingen certifierad eller professionell term, det är ett begrepp som rent allmänt innefattar ett hus som är byggt och inrett med material vald med hänsyn till miljön. I regel inkluderas allt från ekologiska material till att huset skall vara energisnålt eller helst självförsörjande på el. Inom denna sfär kan det ingå hus byggda efter vissa principer - tex s.k. Earth Houses. De vedertagna termer som har någon form av mer konkret certifiering är nästan uteslutande fokuserade på energiaspekten - passivhus, lågenergihus, plus hus osv. Den som är intresserad kan grotta ned sig på vår webbsida när den hunnit bli mer uppdaterad kring rena fakta, man kan också göra ett besök på Ekobyggportalen. Eco Now House är ett eget begrepp som rör sig iom ekohus definition. Dvs vi försöker inkludera så många hållbara aspekter som möjligt, inte bara energifaktorn. Våra projekt är också renoveringar och inte nybyggen, så vi utgår från det befintliga husets förutsättningar.


Vi vale att göra om planlösningen helt. Här är gamla entrén som istället fick bli ett av barnrummen. Inget stort ingrepp men betydande för den nya planlösningen.n

I just detta projekt bestämdes att vi skulle "inkludera den senaste tekniken". Skälet är helt enkelt nyfikenhet - Utgör den senast tekniken en möjlighet som underlättar ett mer klimatsmart boende och hem? Mycket av det jag sett inom just "ekohus" är oftast projekt som medför någon form av avskärmande från ny teknik. En vurm för att återgå till gamla byggtekniker, leva off grid osv. Det där tilltalar inte mig så mycket. Ett annat inslag som kan ingå i ekohus mer traditionellt är att man jobbar med ett hopkok av reparationer, överblivna material, begagnat osv. Tillsviss tilltalar det mig mer, men tid, ork och graden av händighet är högst begränsad och vem vill egentligen bo i ett hus där allt är ihoplappat? Mer spännande då kan jag tycka att välja nya material och produkter men som är tillverkade av ett ihopkok av överblivet spillmaterial. Cosentinos bänksskivor i Dekton och Eco by Cosentino är just sådana produkter till exempel och är händelsevis också galet snygga. Det är "den senaste tekniken" som gjort det möjligt att skapa dessa bänkskivor av just återvunnet material och spillmaterial.

Dekton bänkskiva på plats i nya köksön. Även fast den är mycket lättare än tex granit och marmor så krävdes det 6 st man att få den på plats.

Skivorna är också underhållsfria och det är en annan aspekt vi tidigt bestämde skulle dominera det nya huset. I köket är det skönt med en skiva som inte lätt går sönder, inte måste underhållas med massa oljor eller liknande, är lätt att torka av, inte riskerar att få brännmärken, rosta, eller få vinfläckar som är omöjliga att få bort.


Golv börjar komma på plats. men man ser inte hur det ser ut för att byggdamm :)

Det samma gäller golvet. Ett golv som fångar upp golvvärmen bra, har lång beständighet, inte ger ifrån sig massa gifter / emissioner, lätt att städa och torka av-även om man råkar spilla färg på det, som inte drar åt sig vatten eller andra vätskor om man spiller. Då är det i princip bara klinker vi pratar om som alternativ. Naturmaterial, snyggt och uppfyller allt ovanstående, men har lite högre klimatpåverkan i sin framställning när plattorna bränns (och väger en del i transporter). Vi valde att lägga klinker på nästan hela övervåningen!


Den senaste tekniken inkluderar ett hem som är smart och uppkopplat men också säkert ur till exempel el-perspektiv. Ett av de viktigaste inslagen och bland det första vi bokade och gick igenom var just elen. Gamla elledningar och proppskåp är helt enkelt inte rekommenderat. Flera försäkringsbolag erbjuder tom lägre kostnader om man byter till jordfelsbrytare och jordad el just för att det det lätt kan bli olyckor, brand osv med gamla eldragningar. I regel väldigt svårt att börja integrera nya smarta system och lösningar också om elsystemet inte är rustat för detta. Jämför det gamla proppskåpet med den nya elcentralen!


Gamla proppskåpet kändes inte jätte säkert


Bilden ger inte riktigt rättvisa åt hur stort det nya elskåpet är. Enormt.

Vi valde att jobba med Svenska företaget Hagers produkter som både har" smarta

hem system", elcentraler, strömbrytare(ljusknappar) och uttag. Blev väldigt nöjd med de snygga strömbrytarna !!


Mer smarta lösningar presenters längre fram. Kyl och toalett till exempel kommer bli något utöver det vanliga. Tror jag alla fall - vi väntar fortfarande på produkterna så vi har inte testat än. Något som både Eco Now House och i princip alla projekt som påstår sig röra sig inom ekohus sfären gör anspråk på är att jobba med naturliga material med bra egenskaper som även utgör sunda material. Sunda material och sunda hus är ett annat begrepp ni kanske stött på och med det menar man hus som är friska och inte alltså inte har faktorer som ökar chanserna att man blir sjukt; här ingår radon, höga halter av fukt, mögel, svartlim, emissioner från lim och hormonstörande ämnen, formaldehyd , asbest osv. (Sunda hus är också en form av certifiering) Valet av isolering är i denna bemärkelse något mycket viktigt men även ventilationen. Äldre hus har i regel dålig ventilation. Det beror på att husen förr i tiden inte var speciellt täta så självdrag och att huset isig släppte in så mycket luft gjorde att luften cirkulerades mer eller mindre i tillräcklig utsträckning. Har du någorlunda tätt, till exempel om man bytt till nya energi fönster så är huset betydligt mer tätt och då räcker i regel inte självdrags ventiler längre. Huvudverk, astma, allergier, torr hud mm är följdeffekter som kan komma av för dålig ventilation. Det är också ventilationen som minimerar utsattheten för de eventuella emissioner man har i huset. Brandmedel i möbler, ftalater i plastmattor, radon och allt annat nyss nämnt ovan. För att inte tala om pollenperioden och astma. Mekanisk ventilation med luftvärmeåtervinning var således också ett av de första inslagen vi gav oss på. För att minska värmeutsläppen kan man tilläggsisolera vinden, i vårt fall gjorde vi om hela utbyggnaden och det blev alltså ett nytt tak på runt 60 kvm som måste isoleras. En hel del isolering kan innehålla ämnen man helst inte vill ha i sin hemmiljö, det är också en rad andra egenskaper som är viktig för isoleringen så här finns en del att tänka på. En extremt kunnig herre på detta område är Kent på Woodisol. Vi hade lite hampa isolering kvar från förra ekohus projektet som vi hade svårt att få användning för, denna kunde Kent komplettera med träfiber isolering och skapa en giftfri isolering till vårt hus med väldigt låg klimatpåverkan och utmärkta isoleringsegenskaper!

Finns så klart hur mycket mer som helst att berätta men det här var de första åtgärderna vi gjorde och några av de mest utmärkande för vårt projekt Eco Now House 2.0


394 views0 comments
bottom of page