top of page

Om slow living moments & planering av bastu till Sveriges mest moderna Ekohus

Updated: Jan 12, 2021

Snart är det dags att slutföra de sista rummen av renoveringen/byggnationen. Bland annat så kvarstår ett badrum med planerad bastu och här följer våra tankar och inspiration inför detta; Kan en bastu ens ingå i ett Ekohus? Hur kan de ekologiska och hållbara ambitionerna i vårt projekt förenas med målen att samtidigt inkludera den senaste tekniken samt modern design och komfortnivå?

Vedeldad bastu från Harvia

Faktum är att bastu går ganska väl ihop med ekologiska och hållbara värderingar. Ett begrepp som i stor utsträckning förknippas med hållbarhet är "Slow living". Att sätta ordet slow framför står som kontrast till "fast" -Slow fashion kontra fast fashion tillexempel. Fast fashion är lika med nya kollektioner och trender flera gånger om året och mer av en slit och släng mentalitet - inte så hållbart. Slow fashion är produkter som inte är så trendkänsliga, inte ges ut med nya kollektioner lika ofta, håller längre osv. Slow food kontra fast food kan beskrivas med mat som får ta tid och ska avnjutas, gärna är lokalt producerad och lagad från grunden, som kontrast till fastfood som är mer industriellt framtagen och ska gå så fort som möjligt. Slow living är i sin tur ett större begrepp som kan sägas innefatta flera av sina "slow underkategorier". Här pratar vi istället en hel livstil, en avkoppling från det snabba och stressiga som ofta präglar den moderna stadsbon.

Slow living kan bli en hel livstil och medför då onekligen stora förändringar om man vill anamma detta men befinner sig i en "fast living" livsstil. För många handlar det således kanske inte om att byta livsstil utan mer att välkomna och ge tid för lite mer slow living i en annars stressig vardag -Slow living moments kanske man kan kalla det. en slow approach to slow living :) I denna aspekt är bastun kanske själva sinnebilden av just slow living moments. Ett rum och en plats för total avkoppling och återhämtning.

" slow living moments"

Bastu har även flera påvisade hälsofördelar. "Det sätter igång immunförsvaret och hormonsystemen samtidigt som det har en positiv effekt på nervsystemet. Kärlen vidgas, blodtrycket minskar, blodfetterna minskar. Det finns mycket som talar för att det skulle kunna vara bra för hjärta och kärl." Detta är slutsatser Professor Hans Hägglund från Uppsala Universitet kommit fram till. Bastu ska även kunna dämpa ångest, värk och sömnsvårigheter.

Så hur skapar vi denna slow living hälso-resort i det egna hemmet, och framförallt undviker att när den väl är på plats inte förpassas till någon form av förråd för bråte? Det är ett öde jag vet många bekantas bastu har tilldelats och gällde även den mini bastu som fanns hos förra ägaren i vårt hus innan renoveringen.


Steg ett är att välja vart bastun skall placeras. Detta påverkas förstås av vilka ytor man har att tillgå, har man tomt kan bastun tillexempel placeras utomhus. Hade det gällt ett landställe så hade vi kanske övervägt detta i vårt fall, speciellt om man kan placera bastun i anslutning till någon fin utsikt.

Runda bastun.se säljer färdiga bastu att placeras utomhus.

Vedeldad, elektrisk, ånga eller infra? Vilken typ av bastu aggregat är nästa steg.

Ved kan kännas mest eko men det är egentligen rätt tveksamt om så är fallet. Vedförsäljare vill ofta framhålla att ved är klimatneutralt men det stämmer inte helt. Träd binder koldioxid och när vi eldar upp träd i form av ved så släpps koldioxiden ut igen. Det är en del av kretsloppet kan man säga, det är inga fossila bränslen vi eldar upp så på så sätt är det "klimatneutralt". Men veden har givetvis fraktats, klyvts och förpackats och alla dessa moment har klimat och miljöpåverkan. Det är också bättre om träd får agera så kallad kolsänka och fortsätta lagra kolet än att det släpps ut igen. Därmed inte sagt att man aldrig kan elda med ved, men det är inte nödvändigtvis bättre ur miljö och klimataspekt än el om elen kommer från förnybara källor.

I vårt fall går ved bort då det helt enkelt tar för lång tid att få igång bastun. Man måste känna sig själv, slow living i all ära men skilj på i praktiken och vision. En bastutunna i trä placerad i skogen där man eldar i lugn och ro med ved, kanske efter en svamplockningstur, känns kanske idylliskt och väldigt eko, men hur ofta kommer detta infinna sig på riktigt? I mitt fall aldrig. När det kommer till elektriska aggregat, infravärme eller ånga så behöver man idag inte välja, det finns aggregat som både kan ge ånga och vanlig torrbastu.

infrabastu från outl1

Personligen tycker jag inte infrapanelerna är speciellt snygga, framförallt inte om dem täcker hela bastun, men det genererar en helt annan typ av värme som sägs vara väldigt hälsosam och drar i regel mindre el än elektrisk torrbastu. Vi lutar åt ett kombiaggregat för ånga och torrbastu och några infravärme-paneler.


Att bastun är enkel att sköta och snabb att få igång är alla fall för vår del avgörande för hur flitigt den används. Här är den senaste tekniken till stor hjälp.
Att sätta igång bastun i förväg via en app eller enkel knapptryckning låter kanske motsägelsefullt om man samtidigt förespråkar slow living, men återigen låt oss se till det praktiska; ju fortare och enklare vi kan få igång bastun desto större chans att vi faktiskt tar oss tid att använda den. En anledning till att man njuter och nyttjar bastu om man är på hotell /spa / badhus är ju i regel att den redan är igång och förberedd. Människor är i min erfarenhet lata och bekväma av naturen så ju krångligare och långsammare det går att få igång bastun desto större chans att den inte nyttjas och till slut blir ett förråd istället. Fördelen med el kontra eld är förstås också att man kan reglera temperaturen mycket mer exakt, kan sätta bastun på timer etc.

Materialen i bastun är i regel olika former av trä och således material av låg klimat och miljöbelastning. Det är en eskalerande trend att inreda med mer kakel istället för trä, och vi var inne på samma sak, primärt för att vi hade kakel kvar och så klart för att det ser rätt snyggt ut (se bara bilden bredvid exempelvis) men det behövs oftast ett starkare aggregat då fick vi lära oss. Det vill säga det krävs mycket mer energi för att värma upp bastun än om man håller sig till träpanel och lavar (sittplatser i trä). Trä som inredning kontra ved ur klimatperspektiv innebär att inredningen till skillnad från ved inte eldas upp och därmed fortsätter att vara en kolsänka som lagrar koldioxid, medan ved släpper ut koldioxiden igen när den eldas.Design och inredning är förstås en smaksak men det känns logiskt att en riktigt snygg bastu har betydligt mindre risk att sluta som bortglömt förråd.


Att ha glasdörr istället för stängd dörr så man ser in i bastun minskar sannolikt också risken för att bastun ska bli ett förråd. Den är en ren killgissning men en bastudörr man inte ser in genom misstänker jag är en bidragande anledning till varför vissa bastu slutar som bortglömt ångest förråd. Harvias dörr Legend nedan är en snygg variant vi bland annat tittar på .

Här nedan några inspriationskällor till riktigt snygga bastu som sannolikt aldrig kommer sluta som förråd.

Bastu från tyska Klafs. Lite annorulnda touch på tak och gillar de "svävande" sittplatserna.
Harvia bastu med den snygga Legend dörren
Tylös Sensation med snedvägg och inbyggt vattenfall. Måste specialbeställas.
Harvia stilren inredning med smidiga bänkar
Kanske absoluta favoriten ändå som bild. Bastu från Klafs.115 views0 comments

Комментарии


bottom of page