top of page

Naturpool eller Swimmingpool?!

Updated: Feb 5, 2021

Vad är den mest hållbara och klimatsmarta lösningen om man vill ha en swimingpool?

Inlägget innehåller länkar till företag men dessa är inte sponsrade eller betalda samarbeten.

Lyckat exempel på naturpool. Bilden hämtad från crismatec.com

Vi valde mellan Naturpool eller en miljöpool från Miami pool för att få så klimatsmart pool som möjligt. Då komfort, förutsättningar och det faktum att resten av familjen tycker allt under 28 grader är kallt valde vi en miljöpool, men för vissa kanske en Naturpool likt bilden ovan är mer av en dröm?


Så vad skiljer dessa åt och på vilket sätt är dessa alternativ mer miljövänliga än traditionella pooler? En naturpool är mer som en stor damm, eller konstgjord mindre sjö om man så vill, som man anlägger, gör badvänlig och integrerar i tomten. Naturpoolen är ofta mer lik en vanlig pool än vad många tror, det är framförallt hur man renar vattnet som skiljer sig samt att rent estetiskt kan det se helt olika ut. Vattnet renas via en grundare växtzon. Naturpoolen är inte som vissa tror helt utan teknik; pump, skimmer och visst reningsverk behövs fortfarande och man kan även koppla värmare till men oftast utelämnas detta. Miljöaspekten är framförallt estetik, man skapar en mer "naturlig" pool som ser väldigt eko ut. Kanske mer smälter in i miljön på ett naturligare sätt som på bilden ovan eller nedan. Men de faktiska miljöfördelarna är inte så stora som många kanske tror. Den stora fördelen är att man i princip inte behöver använda kemikalier och förbrukar mycket mindre el än en traditionell pool. Nackdelarna är att den inte kan bli lika varm som en swimmingpool så badsäsongen blir i regel mycket kortare, den kräver mer utrymme (växtzonen) och blir tyvärr ofta en dyrare investering än en "vanlig” pool, om än oftast mindre kostsam i drift.

Naturpool med reningszonen tydligt i bild. Bilden lånad från naturpooler.se, ett av få företag i Sverige som är specialiserade på denna typ av pooler

Naturpoolerna är inte så vanliga i Sverige, men har relativt stor framgång i Tyskland. Det finns ett fåtal företag i södra Sverige som specialiserat sig på Naturpool, men flera aktörer som är duktiga på att sälja och anlägga damm brukar även kunna hjälpa till med Naturpooler. Då jag själv snöat in lite på hållbarhet kring pooler inför valet av hur vi skulle göra i Eco Now House så har jag nu utvecklat ett koncept för att erbjuda hållbara lösningar av pool (bla med Miami pool). Tillsammans med butiken Vattenliv bygger vi nu faktiskt vår första naturpool här i Vallentuna. Så är ni sugna på en hållbar pool och bor i Stockholm kan ni kontakta oss.


Hur bygger man Naturpool?

Man gräver ut ytan först, och precis som tex. Thermopooler så byggs lämpligen en ram av murblock som stödmur så jordmassorna inte riskerar att falla tillbaka in i poolen. Mindre djupa Naturpooler behöver inte nödvändigtvis en stödmur men i regel har man alltid någon typ av "form". I detta fall, Naturpoolen vi var med och byggde, går poolen i olika nivåer med bla en djupdel på 2 meter, och då marken är stening behövs stödmur. En vanlig pool har liner, en duk som klär poolformens insida, i Naturpool läggs istället en dammduk, som en tjock gummiduk. Se bilden endan. Intill badytan och integrerad i poolen anläggs en reningszon, det är en grundare del med växter som är särskilt utvalda för att rena vattnet.

Naturpool anläggs hos kund. ”lilla” Dammduken precis på plats.

Det behövs fortfarande pump och viss filtrering så precis som i vanlig pool byggs ett litet maskinrum. Det är växtzonen och inramningen som är den stora skillnaden och ger intrycket av att det är en helt naturlig pool. Naturpoolen ser man inte botten på samma sätt som en swiming pool så städning och underhåll blir betydligt mindre krävande. Filtersystem + reningszon gör alltså att man i regel inte behöver några kemikalier i en naturpool. I en vanlig pool syns ju lätt skräp så den kräver skötsel på en helt annan nivå.

Vår miljöpool från Miamipool i Eco Now House

En vanlig pool då, vad ingår där och hur kan den bli mindre miljö och klimatbelastande?

Swimmingpool finns ju i varianter för ovanmark montage varpå man slipper grävning, men det vanligaste är ändå att man gräver. Många pooler förutsätter att man gjuter en botten av betong vilket har rätt hög klimatpåverkan, men naturpool behöver i regel inte detta och inte heller miljöpool från Miamipool kräver betongplatta. Utrustningsmässigt så är grunden densamma, det behövs en pump för att cirkulera runt vattnet och den drar ström. Helst ska pumpen gå hela tiden men det går att stänga av den vissa perioder. Ett sätt att minska energiförbrukningen är annars att koppla en frekvenstyrning till pumpen, den minskar varvtalet och gör att man kan styra pumpens hastighet vilket anses kunna spara upp till 75% av energiförbrukningen. Frekvensstyrning ingår som standard vid miljöpools paketet från Miamipool. Vattnet skall sen gå via ett filtreringsytem för att få bort insekter, pollen, hår mm. Sand eller glas är det vanligaste materialen att vattnet filtreras via, Sandfiltret kräver ingen ström och behövs bytas typ vart 6e år så detta är inte så mycket miljöbelastning att prata om. Det är reningen av vattnet som är den stora skillnaden mellan en naturpool och en Swimmingpool. En traditionell swimmingpool har ett fysiskt mer avancerat reningssystem men bägge kräver ungefär lika mycket fysiska produkter, skillnaden består i att Naturpoolen använder växter för rening och en traditionell pool använder kemikalier. Här har Miamipool tagit fram ett ”miljö pools koncept”. Miamipool har sedan länge använd Becasil istället för Klor. Eller Phmb som är den fackliga beteckningen.


Fördelen är att det inte kräver lika mycket och frekvent tillförsel som klor och är mer skonsamt och miljövänligt, men är ändå mycket effektivt mot bakterier och sporer. Det är samma medel som används i vissa medicinska sammanhang som tex i linsvätska och är helt ofarligt för människor. Med diverse tillbehör så kan behovet av kemikalier för rening minska ytterligare.


Övertid så blir sannolikt naturpoolen ett mer klimatsmart alternativ då den kräver inget eller minimalt underhåll av kemikalier, samt att reningszonen i viss mån kan anses bidra till biologisk mångfald när den väl är klar. Naturpoolen har rent krasst dock oftast större åverkan på naturen vid själva anläggningen och kräver i regel mer grävning och därmed frakt av schaktmassor samt makadam etc. Bägge pooler behöver någon typ av form, Thermoblock, stål, trä eller plast är det vanligaste lösningarna. Thermoblock och stål har längst hållbarhet, Miami pool har svensktillverkat stål.

Slutligen så är det uppvärmningen som är den stora energikostnaden för en pool. Normalt

värmer man inte en Naturpool och det är begränsat hur mycket man kan värma den om man nu vill göra det. Det gör att beroende på hur mycket badkruka man är, dvs hur varmt man vill ha badvattnet, så är energiförbrukningen därefter. En Naturpool värms upp naturligt av solen och får således samma värme som en naturlig sjö / damm i samma storlek, vilket i Svenska mått mätt medför en begränsad nyttjande period, om nu inte den globala uppvärmningen drastiskt ändrar de Svenska sommartemperaturerna framöver. En Swimmingpool kan givetvis på samma sätt också bara värmas upp av solen om man föredrar det, och är enklare att bygga isolerad vilket gör att den behåller värmen lättare än en Naturpool. En Swimingpool är ju i regel dock en komfortvara så det vanligaste är att man väljer uppvärmning. Idag finns väldigt effektiva inverter värmepumpar som gör uppvärmningen så effektiv som möjlig och det går givetvis att koppla även till bergvärmen och eller solpaneler för att värma poolen. I vårt fall avgjorde detta att vi ville ha en Miljöpool, för att poolen verkligen ska nyttjas så behöver den värmas.


Med ett bra poolskydd eller tak behålls värmen och energiförbrukningen minskar, skräp i poolen minimeras och gör poolen även barnsäker, något som naturpooler har svårare med. Men gör en Swimmingpool eller naturpool att man i högre grad väljer bort utlandssemestern? Högst individuellt och i teorin kanske tillgången till en egen pool sparar in en utlandsresa per år eller mer, men sannolikt inte. Just detta Corona år (inlägget skrivs 2020) så har poolen räddat semestern dock.


Jämförelselista


Åtgärd Naturpool Vanlig pool

Poolstomme behövs oftast behövs alltid

Liner ja poolduk* ja poolduk eller kakel

Rörkopplingar ja ja

Pump ja ja

Maskinrum ja ja

Kemikalier minimalt -inget ja

Grävning ja ja i regel lite mindre än naturpool

Användning Begränsad obegränsad med högt pooltak, men annars förlängd.

Underhåll Ja ** ja

* Naturpoolens poolduk har högre miljöbelastning än den traditionella poolens liner, detta då dammduken behöver vara tjockare och tåligare

** Naturpool kräver i regel mycket mindre underhåll i form av kemikalier och städning än en traditionell pool, men inledningsvis brukar det vara en hel del jobb med att få till reningszonen, sköta och få till växterna och få hela Naturpoolens kretslopp. Löv mm hamnar fortfarande i poolen och slutligen i skimrens silkorg som måste tömmas precis som vid en vanlig pool.


Kontakta oss på 0704284968 vid intresse om miljöpool eller Naturpool.

6,518 views0 comments

Comments


bottom of page