Klimat och framtids-anpassa ditt hus! Så skyddar du ditt hus mot bland annat översvämningDetta inlägg har varit på gång länge men med tanke på senaste dagarnas regn så kändes det extra aktuellt att få till detta nu. Klimatanpassning handlar om precis vad det låter som , att anpassa något efter klimatet. Mer exakt att vara rustad för olika klimateffekter och då i synnerhet att man förmodar att det framtida klimatet kommer förvärra dessa effekter.


Regn & Översvämning


Extremväder är något man vet kommer bli allt vanligare i takt med den globala uppvärmningen. Kraftigare stormar, ihållande regn och skyfall men också perioder av torka - det går åt båda hållen. Ur ett längre perspektiv så har vi också en förmodad vattenstigning på minst en meter. Så hur anpassar man och skyddar man sitt hus utifrån dessa scenarion? I skrivande stund har flera hushåll under natten drabbats av översvämning i sina källare pga det ihållande regnet.


Dränering

Se till att huset är väldränerat så du skyddar källare och bottenplatta mot fukt, viktigt också att man tänker på hur dräneringen avleder vattnet. Leder all dränering till dagvattenbrunnen kan den lätt bli översvämmad, fördela därför gärna vattnet.
Så här gjorde vi

Vi lade isodrän skivor runt hela husets källarväggar som skyddar mot fukt och fördelade hälften av dräneringen till vår regnvatten tank.

Regnvattenuppsammling


Med fördel kan en regnvattentunna grävas ned. Den leder en del eller allt dagvatten till en behållare man gräver ned. Detta avlastar reningsverken och minskar risken att dagvattenbrunnen svämmas över.
Så här gjorde vi

Vi grävde ned Concleans Garden Comfort tank om 4800 liter som vi leder dagvattnet till. Bilden ovan.


Rensa hängrännor och stuprör


Fällbar utkastare från bygghemma.se

Glöm inte att rensa hängrännor och stuprör, är dessa igentäppta av löv och skräp så kan givetvis regnvattnet inte rinna av och avledas som det är tänkt utan börjar svämma över. Bilden till vänster är en fällbar utkastare man kan koppla till stuprännan för att avleda en del regnvatten till en separat mindre regnvattentunna (om man inte har möjlighet att gräva ned en större som nedan).


Gräsmatta, träd och sedumtak


Växtlighet suger upp vatten och utgör ett bra skydd mot skyfall. Tar man bort alla träd och bygger bort all gräsmatta med trall eller sten så tas inget vatten upp utan rinner i värsta fall mot huset. En välskött gräsmatta kan svälja stora mängder vatten och träd ger också skydd både mot regn och hetta, samt binder koldioxid och bidrar till biologisk mångfald. Har man möjlighet kan man med fördel även lägga sedumtak, växtligheten på taket suger också upp vatten och avbelastar hängrännor och stuprör vid skyfall.


Så här gjorde vi

I vårt förra ekohus, radhuset, fanns inte utrymme för en regnvattentank där lade vi ett sedumtak från Bergobrykt på delar av taket. I nuvarande huset har vi som redan nämnt kört Concleans tank som rymmer över 4000 liter regnvatten. Vi har också flera träd och gräsmattor, även om vi också byggt trall och stenbelagd terass. Viktigt att man där tänker på fallet så vattnet inte leder tillbaka mot huset eller står still och skapar pölar. I vårt fall leder vattnet ut till gräsmatta.


Torka


Regn är ett problem ur två perspektiv, regnar det inte för mycket så regnar det kanske inte alls. Även i Sverige är det flera områden som varje år får bevattningsförbud. Återigen är regnvattentunnan då en utmärkt lösning. Man kopplar nämligen tappstationer till tunnan som man lätt sätter vattenslangen i. Med lite trix kan man även koppla till ett automatiskt bevattnings system med sprinkler. På så sätt använder man alltså regnvatten när man behöver istället för dricksvatten.


Om elen går


Solceller ger inte per automatik el så detta är inte nödvändigtvis den extra elgenerator vissa tror.

Man måste då ha ett batteri som kan lagra solelen samt en såkallad avskiljare (Läs mer om solceller på vattenfall eller på solcellskollen ). Det kan därför vara bra med några inslag i huset som inte kräver el. En kamin för värme, grill och utekök och kanske tillgång till ett kallskafferi.


ElbilsladdareDetta islag tar jag med primärt för att rubriken handlar om att framtidsäkra sitt hem, som husägare är en elbilsladdare då en självklarhet, bensinbilar kommer trots allt att fasas ut och förbjudas, men i vårt fall är elbilsladdaren också wichle to grid anpassad vilket gör att elbilen vid till exempel ett strömavbrott kan utgöra ett batteri och förse huset med el. För den extremt pessimistiske som tänker en framtid mer i Mad Max stil så är det förstås också rätt skönt att kunna "tanka" bilen hemma med sina solceller. Vi valde: Auro från Charge-amps.


Kolla vad din försäkring täcker


Villa eller fritidshusförsäkring gäller normalt vid skador från skyfall och översvämning men det är alltid bäst att kolla upp. Bygger man nytt hus tas tillexempel framtida klimatförändringar och extremväder med som en riskbedömning. Här kan ni se Länsförsäkringars tips vid översvämning och vad som gäller för försäkring.


Vill du veta mer om klimatanpassning finns en sida som heter just klimatanpassning. Länk.


17 views0 comments

Recent Posts

See All