Hållbar utveckling utan avkall på design & komfort

egen profilbild.jpg

Anders Hallström har bakgrund inom marknadsföring och projektledning och är utbildad inom klimatberäkningar. Han driver flera företag och varumärken varav två är inom hus, inredning och byggnation. Familj med tre barn som refererats i media till som "klimatfamiljen” efter en nyligen avslutad studie när hela familjens klimatavtryck bokfördes och analyserades under drygt ett år. Studien släpps 2020.

Eco Now House är ett koncept och initiativ som drivs av entreprenören Anders Hallström, grundare av företaget Eco Now. Eco Now är idag ett miljökonsultbolag men började som miljöfokuserat event bolag och arrangerande bland annat Sveriges första renodlade miljömässa mellan 2009 och 2015. Efter att i flera år ha marknadsfört utställare med en rad spännande idéer, produkter och lösningar tröttnade jag på att få av de riktigt spännande materialen och produkterna så sällan uppmärksammades eller anammades i praktiken. Idén att initiera egna projekt där marknadens bästa miljöval faktiskt användes tändes till liv. Eco Now House började just som ett sådant projekt. Att inkludera så många material, tekniker och inslag som möjligt vilka alla definierade hållbart och energieffektivt byggande och boende.

 

En stark målsättning var även att visa på att miljödrivna produkter inte behöver stå i kontrast till design och komfort. Extreme makeover effekten och design aspekten var därför precis lika viktig. Konceptet blev väl mottaget och i kombination med att samarbete med både leverantörer och olika hantverksfirmor inleddes under projektet så beslutades att Eco Now House projektet blir en fristående företags del av Eco Now. Parallellt skapades hösten 2018 även Expertrenovering.se tillsammans med ett byggföretag. 

Idé, design och projektledning i eco now house projekten utförs av mig. Jag letar material och leverantörer till projekten efter noggrann research. Min kunskap inom material och renovering är rent krasst på hobbynivå och förvärvad främst efter intresse på området, men också efter att ha renoverat åtskilliga objekt och boenden. Den faktiska utbildningen är inom klimatberäkningar där jag till vardags bland annat utför klimatberäkningar och konsulterar företag inom hållbarhetsfrågor. Genom både praktiska tester och lång research under flera år där jag följt den miljödriven marknaden i allmänhet och byggsektorn i synnerhet har jag införskaffat mig goda förutsättningar för att ta mig ann ekohus projekten. För att kunna genomföra så passa omfattande projekt har det även krävts en stor portion lyhördhet och och en hel del konsultation med såväl byggledare som branschkunniga 

experter, och därefter dra mina egna slutsatser. Kombinationen av att vara trendspanare inom bygg och inredning över lag men i synnerhet av miljödrivna produkter har gett mig en relativt unik inblick och kunskaper på detta område. I kombination med min utbildning kring klimatberäkningar och över 10 års erfarenhet inom den miljödrivna sektorn är denna sajt ett forum där jag delar med mig av mina tankar, lärdomar och tester under den pågående resan.