Hållbar utveckling utan avkall på design & komfort

egen profilbild.jpg

Anders Hallström har bakgrund inom marknadsföring och projektledning och är utbildad inom klimatberäkningar. Han driver flera företag och varumärken varav två är inom hus, inredning och byggnation. Familj med tre barn som refererats i media till som "klimatfamiljen” efter en nyligen avslutad studie när hela familjens klimatavtryck bokfördes och analyserades under drygt ett år. Studien släpps 2020.

Eco Now House är ett koncept och initiativ som drivs av entreprenören Anders Hallström, grundare av företaget Eco Now. Eco Now är idag ett miljökonsultbolag men började som miljöfokuserat event bolag och arrangerande bland annat Sveriges första renodlade miljömässa mellan 2009 och 2015. Efter att i flera år ha marknadsfört utställare med en rad spännande idéer, produkter och lösningar tröttnade jag på att så få av de riktigt spännande materialen och produkterna uppmärksammades eller anammades ute i handeln eller i praktiken. Idén att initiera egna projekt där marknadens bästa miljöval faktiskt användes och testades tändes till liv. Eco Now House började just som ett sådant projekt. Att inkludera så många material, tekniker och inslag som möjligt vilka alla definierade olika aspekter av hållbarhet och energieffektivitet.

 

En stark målsättning var även att visa på att miljödrivna produkter inte behöver stå i kontrast till design och komfort. Konceptet blev väl mottaget och i kombination med att samarbete med både leverantörer och olika hantverksfirmor inleddes under projektet så beslutades att Eco Now House projektet skulle bli en fristående företags del av Eco Now.  

Idé, design och projektledning i Eco Now House projekten utförs av mig. Jag letar material och leverantörer till projekten efter noggrann research. Min kunskap inom material och renovering är på lekmanna nivå och förvärvad främst efter intresse på området, men också efter att ha renoverat åtskilliga objekt och boenden. Den faktiska utbildningen är inom miljö och hållbarhet där jag till vardags bland annat utför klimatberäkningar och konsulterar företag inom hållbarhetsfrågor. Genom både praktiska tester och lång research under flera år har jag följt den  miljödriven marknaden i allmänhet och byggsektorn i synnerhet.

 

För att kunna genomföra så passa omfattande projekt har det även krävts en stor portion lyhördhet och och en hel del konsultation med såväl  byggledare  som branschkunniga experter, och därefter dra mina egna slutsatser. 

 

Kombinationen av att vara trendspanare inom bygg och inredning över lag men i synnerhet av miljödrivna produkter har gett mig en relativt unik inblick och kunskap på detta område. I kombination med min utbildning kring klimatberäkningar och över 10 års erfarenhet inom den miljödrivna sektorn är denna sajt ett forum där jag delar med mig av mina tankar, lärdomar och tester under den pågående resan av bygge och sen livet i det färdiga huset. 

De blogginlägg och reportage vi gör innehåller ofta länkar till produkter, källhänvisningar eller liknande. Detta är inte betalda länkar om inget annat har angivits i början av blogginlägget. 

Huset och den omfattande renoveringen är finansierad av oss själva men flera producenter har erbjudit rabatterade eller ibland helt sponsrade produkter för att vi ska kunna testa dem och så att leverantörerna kan låna och ta del av vårt hus både som showroom och referensobjekt.