Wooden Structure

Byggmaterial guiden

T535206_Tec7_Hvit_310ml_patron_MU (kopia).jpg

Miljövänligare fog

TEC7 är ett miljövänligare alternativ till traditionella lim och fogmassor. TEC7 kan i många fall ersätta akryl, silikon och polyuretanfogmassor. Tec 7 från Relekta är livsmedelsgodkänd, innehåller inga ftalater, isocyanater eller skadliga lösningsmedel. Produkterna ligger med i Svanen 7.Relekta har även Akrylfogen Eco som är svanenmärkt . 

Ceramic Tiles

Kakel & klinker

Är kakel bra miljöval? Vad är skillnaden mellan kakel och klinker och hur tillverkas de ?

Image by Caio Arbulu

Bambu

Bambu är egentligen inget träd utan ett gräs. Läs mer om Bambuns egenskaper

Isolering 

Det är många tillverkare och försäljare som vill göra anspråk på att förmedla den mest miiljövänliga isoleringen. Vad skiljer de olika isoleringsmaterialen åt, och vilka företag mötte varandra nyligen i domstol för att reda ut påståenden, fakta och formuleringar. 

temp-insulation.jpg