Det här är Eco Now House

SHOWROOM

TESTER

REPORTAGE

STUDIE

INKÖPSGUIDE

BUTIK

SHOWROOM

Eco Now House 2.0 är vårt senaste ekohus projekt. Vi utgår från ett befintligt hus byggt 1964 som totalrenoveras till att bli Sveriges mest moderna ekohus. Huset ägs privat och renoveringen utförs till stor del medan familjen fortfarande bor i huset. När huset är klart vilket preliminärt är satt till juni 2022 så är huset tillgängligt för besök, visningar och showroom under ca två års tid. Mer om initiativet bakom projektet kan ni läsa här 

 

Eco Now är företaget som initierat detta projekt arrangerar flera event, fotograferingar och visningar i huset där alla lösningar demas och presenteras.

Huset kommer även kunna hyras för event och liknande.  Huset är beläget i Vallentuna ca 25 min från Stockholm City

TESTER

En viktig del av Eco Now House är att vi testar olika lösningar och produkter och ärligt sedan redogör för de för och nackdelar vi upplevde. Inledningsvis kommer vi presentera tester under bloggen ”reportage” men närmare invigning av Eco Now House 2.0 så räknar vi med att ha kunnat genomföra så passa många tester att dessa kan samlas i en egen meny på webbsidan. Tester görs både av tekniska produkter, byggmaterial och diverse hjälpmedel. Hela huset är också ett test i sig, men detta avhandlas som en studie (se nedan). Testerna är alltså produkter och lösningar i huset som aktivt brukas i vardagen av familjen under en längre period, men det kan också vara nya produkter och material för renovering och byggnation som vi låter vår byggfirma testa. 

REPORTAGE

Vi lägger upp reportage om renovering, smarta lösningar och inredning i allmänhet, och hållbara lösningar i synnerhet. Reportagen utgår oftast från färdigställandet av Eco Now House 2.0 och de leverantörer och material vi har valt ut där som utgångspunkt, men kan även handla mer övergripande om trender eller ämnen som vi samlat fakta och kunskap kring. Reportagen sammanställs i bloggform i menyn ”reportage” men det görs också presentationer av leverantörer, produkter och de specifika lösningarna som valts ut till

Eco Now House 2.0 - dessa presetnationer hittar man i huvudmenyn Eco Now House 2.0

STUDIE

Eco Now House 2.0 är också föremål för en studie. 

Energi och vattenförbrukning mäts före, under och efter renovering för att se hur effektivt huset blev i praktiken efter alla genomförda lösningar och förändringar.

Vi analyserar också skillnader mellan byggdecinet1960 och 2020 samt mäter klimatavtryck från olika inslag och material i projektet. Studien slutförs när vi har ett års mätvärden av huset som färdigställt och utifrån faktiskt boendeförhållande. Dvs. ett år från invigning sammanställer vi alla data och publicerar därefter studien. Viss rapportering om mätvärden osv kommer dock göras via blogg osv under projektets gång. 

  INKÖPSGUIDE

Inköpsguiden kommer presenteras närmare invigning av Eco Now House 2.0

och vägleder då till våra rekommenderade val för inredning, material, teknik osv. Inklusive hänvisning vart man kan hitta dessa rekommenderade produkter. 

 

 Inköpsguiden blir en egen menyknapp i huvudmeny och är beräknad att presenteras under maj månad 2022. 

Butik -öppnar 2022

Vissa produkter kan man beställa av oss direkt. Detta är en utveckling på begäran av kunder och följare från det första ekohusprojektet. För vissa produkter vi letat upp globalt och som inte fanns innan på Svenska marknaden var det också ett önskemål från leverantören, det svängda golvet från BoleFloor tex. tog vi agenturen till i Sverige under det första Ekohusprojektet. vi i detta sammanhang är alltså företaget Eco Now som initierat dessa projekt. Eco Now jobbar i grunden som konsulter inom hållbarbarhet, klimatberäkningar, strategisk rådgivning och kommunikation kring miljö och klimat. Vi initierar också projekt för att inspirera och visa vad som är möjligt som tex dessa ekohus projekt. Intresset för ekohus projekten och vårt engagemang inom denna sfär gjorde att vi utvecklade verksamheten med att även börja erbjuda tjänster inom gröna kontor, fastigheter och hållbar design. Butiken är således produkter och lösningar vi är särskilt nöjda med och åtagit oss att agera återförsäljare för. Köpet görs således av Eco Now som företag. 

 

”Kan man inte anlita er direkt?  

Detta är en fråga vi fått höra flera gånger sedan första Ekohus projektet och vi inledde tillslut ett samarbete med den byggfirma som byggt våra två Ekohus för att kunna erbjuda just detta. Tillsammans har vi hunnit genomföra en rad projekt tillsammans som inkluderar stora renoveringar och byggnationer av hela hus och montering till mindre jobb.

 Eco Now agerar i dessa sammanhang konsult och rådgivare och i vissa fall inköpare av material och produkter medan själva arbetet och byggnationen utförs av vår partner SJB BYGG 

Kontakta oss för mer information