top of page

Hampa
som byggmaterial

Som byggmaterial är hampa ofta klassat som klimatpositivt och dess många egenskaper gör hampan till ett föredömligt material som kan användas i huskonstruktioner på flera olika sätt; isolering både i lösull och isolerskivor,  stegdämpning, byggskivor, hampabetong för väggar och som alternativ textil. 

aaa_79.jpeg

Egenskaper

 

Fuktreglerande 

Hampa är ett fuktreglerande, material som både kan absorbera och utsöndra fukt. Detta hjälper till att hålla luftfuktigheten inne i ett hus jämn på ett helt naturligt sätt. Luftfuktighet påverkar huruvida bakterier frodas eller inte i inomhusklimatet. Detta hjälper även omkringliggande material att hålla jämnare fuktighet. Hampa kan med fördel användas i till exempel passivhus projekt. 

 

Återvinningsbart och utan hälsofarligt damm 

Damm från hampa innehåller inga hälsoskadliga microfibrer som kan fastna i lungorna,  och eventuellt spillmaterial "hampaspill" är helt oskadligt, kan slängas på komposten. Även ur brandrisksynpunkt står sig Hampan bra då den har hög antändningstemperatur och inte släpper ifrån sig giftiga rökgaser (en smily kan ju tänkas vara på sin plats här men industrihampan har inte de hallucigena ämnena i sig) 

Mögelressistent och fritt från bekämpningsmedel 

Mögel, och skadedjur trivs inte i hampa fiber.  På grund av sitt innehåll av bakteriedödande terpener och olika cannoabinoider, varav THC är en,  så är hampa resistent mot mögel och skadeangrepp både som byggmaterial och under växtfasen vilket gör bekämpningsmedel inte behövs vid odling. Även hampans ymniga bladmassa gör det svårt för ogräs att hävda sig. En annan positiv egenskap är att hampa effektivt luftar och förbättrar myllan med sitt stora rotsystem. 

Snabbväxande och perfekt lagrare av koldixoid 

Hampa är snabbväxande.  Tillväxtfasen är bara 12 veckor för att bli 2-6 meter hög, och i varma klimat kan fler skördar tas ut per år. Att jämföra med träd som behöver flera årtionden innan avverkning. Hampa binder också koldioxid mer effektivt än många andra växter och utgör således en extra bra  kolsänka och kallas därför ofta för klimatpositiv, produkt då den den binder med koldioxid än vad produktionen av materialet släpper ut. 

Svensk Hampa odling 

Mycket industrihampa odlas i Tyskland, men det finns Svensk hampaodling också. Vi beställde själva lösull isolering från Österlen hampa

Klimatavtryck.  EPD

Företaget Ekolution har låtit utföra en EPD över isolering av Hampa. Klimatavtrycket för 1m2 hampaisolering 100 mm tjock ger under hela produktion ett avtryck på 2.18 kg CO2. Men hampan har samtidigt under sin växtperiod bundit 4.4 kg Co2 i materialet, vilket gör det till ett klimatpositivt material. Det binder alltså 2.22 kg mer koldioxid än det ger upphov till. 

Det ska tilläggas att eldas hampan upp så släpps den lagrade koldioxiden ut igen. Hampa isolering väger mer än mer konventionell isolering och ger under själva produktion i regel upphov till högre utsläpp än tex glasullsisolering. Men så länge hampa isoleringen är kvar är koldixoiden lagrad. Det går också att återlämna gammal hampaisolering till Ekolution så den kan återvinnas. Här kan ni läsa EPD deklarationen 

Här hittar du
industriell hampa

Bloggar, info och föreningar som skiver om industriell hampa

Industrihampaföreningen 

Hempking

Svenska hampaförbunde

Ekobyggportalen 

hampa.jpg
bottom of page