The idea(l)

 of a sustain-able house?!

Bilden av ett Ekohus

Reimagining eco design

Med Eco Now house 2.0 ville vi vända på föreställningen om hur Ekohus och "eco-design" kan och får se ut. Det finns en del spektakulära projekt inom sfären ekohus, alla unika på sitt sätt men de flesta följer en viss förväntad linje om hur ”miljövänligt” skall se ut. Även om utformningen kan vara kul som i exemplet till vänster, följer det en viss ram av hur många tänker sig när något skall vara ”grönt".   Våra projekt utgår från renovering och även om vi i detta  projektet gör en hel del jobb på både fasad och tomt så bygger vi inte nytt hus och har därmed inte kunna sätta en egen prägel på själva husets arkitektoniska utformning. Ur design perspektiv är det således arbetet med objektets tomt och rent invändigt där vi kunna sätt vår prägel och utmana en del av de traditionella tankar och förutfattade tankar som brukar associeras med hållbart byggande och ekologiska värdegrunder. 

Huset i bild -The Elevate är designat av Nathan Toothman. Efter det första koncepthuset gjordes ett försök till crowdfounding 2015 för att bygga flera liknande hus i Hawaii, försöket misslyckades tyvärr. 

Behålla tidsandan

Vid renovering kan det vara av vikt att bestämma sig för om man skall behålla den tidigare tidsandan. För vissa tycks det vara en oskriven lag att om ett hus är byggt på sekelskiftet eller som i vårt fall 60-talet så behåller man de material och stil som användes då. Det är dock ingen devis vi vald att följa. 

Definitionav hållbart 

Hur man definierar och mäter miljö och hållbarhet är något vi vill utforska i detta projekt. I bilden till vänster ser vi vacker träpanel som är miljövänligt impregnerad från SIOO:X. En definition av ett hållbart val lika god som någon, och också just den leverantör vi valde för panel till

Eco Now House 2.0

Men är trä ett måste val i ett ekohus? Trä binder koldioxid under sin livstid och utgör således en koldioxid lagring när den blir möbel i eller virke. På pappret har trä betydligt lägre klimatavtryck än till exempel betong. Men trä kräver också en hel del underhåll och som i detta fall impregnering för att kunna stå emot bla röta och fukt. Sioo:x är en naturlig och skonsamt imprening som håller många år men många väljer billigare virke som då är impregnerad med betydligare giftigare medel. Trä är känsligt mot eld har begränsad isolerande effekt och eldas i regel upp vid återvinning. Andra material kanske har högre klimatavtryck vid framställning men kan i högre grad återvinnas, kanske i det oändliga? Material som betong är väldigt beständiga och kan stå i 1000-talts år så det är också viktigt att väga in hur länge och i vilka förhållanden materialet skall räcka och lämpa sig för. Vi försöker ta alla dessa tanker i beaktas. som innegolv valde vi tillexempel inte trä utan keramiska plattor - klinker. Materialet har högre klimatavtryck vid tillverkning men kan återvinnas i högre grad, kräver minimalt med underhåll, lätt att hålla rent och leder golvärmen bättre. Jämförelser med beräkningar utifrån olika scenarion kommer att göras i detta projekt där vi utvecklar detta närmare. 

0704284968   |   anders@econow.se

  • Facebook Black Round
  • Instagram - Black Circle