ekohus2.jpg

The idea(l)of a sustainable house

The ultimate sustainable house? 

Bilden av ett Ekohus

Reimagining eco design

Med Eco Now House projekten vill vi vända på föreställningen om hur Ekohus och "eco-design" kan och får se ut. Det finns en del spektakulära projekt inom sfären ekohus, alla unika på sitt sätt men de flesta följer en viss förväntad linje om hur ”miljövänligt” skall se ut. Även om utformningen kan vara kul som i exemplet till vänster, följer det en viss ram av hur många tänker sig när något skall vara ”grönt eller miljövänligt.   Våra projekt utgår från renovering och även om vi i detta  projektet gör en hel del jobb på både fasad och tomt så bygger vi inte nytt hus och har därmed inte kunna sätta någon egen prägel på själva husets arkitektoniska utformning. Ur design perspektiv är det således arbetet med objektets tomt och rent invändigt där vi främst kunna utmana traditionella tankar och förutfattade tankar som brukar associeras med hållbart byggande och ekologiska värdegrunder. 

Huset i bild -The Elevate är designat av Nathan Toothman. Efter deras första koncepthus gjordes ett försök till crowdfounding 2015 för att bygga flera liknande hus i Hawaii, försöket misslyckades tyvärr. 

Behålla tidsandan

Vid renovering kan det vara av vikt att bestämma sig för om man skall behålla den tidigare tidsandan. För vissa tycks det vara en oskriven lag att om ett hus är byggt på sekelskiftet eller som i vårt fall 60-talet så behåller man de material och stil som användes då. Det är dock ingen devis vi vald att följa. 

Definitionav hållbart 

Hur man definierar och mäter miljö och hållbarhet är något vi vill utforska i detta projekt. I bilden till vänster ser vi vacker träpanel som är miljövänligt impregnerad från SIOO:X. En definition av ett hållbart val lika god som någon, och också just den leverantör vi valde för panel till

Eco Now House 2.0

Men är trä ett måste val i ett ekohus? Trä binder koldioxid under sin livstid och utgör således en koldioxid lagring när den blir möbel i eller virke. På pappret har trä betydligt lägre klimatavtryck än till exempel betong. Men trä kräver också en hel del underhåll och som i detta fall impregnering för att kunna stå emot bla röta och fukt. Sioo:x är en naturlig och skonsam impregnering som håller många år, men många tänker kortsiktigt när det kommer till impregnerat virke och väljer billigare produkter som då är impregnerade med giftigare medel. Andra aspekter man behöver tänkta på är att trä är känsligt mot eld har begränsad isolerande effekt och eldas i regel upp vid återvinning. Andra material kanske har högre klimatavtryck vid framställning men kan i högre grad återvinnas, kanske i det oändliga? Material som betong är väldigt beständiga och kan stå i 1000-talts år så det är också viktigt att väga in hur länge och i vilka förhållanden materialet skall räcka och lämpa sig för. Vi försöker ta alla dessa tankar i beaktan, som innegolv valde vi tillexempel inte trä utan keramiska plattor - klinker. Materialet har högre klimatavtryck vid tillverkning men kan återvinnas i högre grad, kräver minimalt med underhåll, lätt att hålla rent och leder golvärmen bättre.

 

Golv socklar valde vi inte heller trä utan designade lister i återvunnen aluminium från Olive Sverige. Medan panel runt huset blev i trä från Sioo:x.  Jämförelser med beräkningar utifrån olika scenarion kommer att göras i detta projekt där vi utvecklar detta närmare. 

förberett

för

kris

Även om Eco How House inte utgår från en nybyggnation så hanterar vi upplägget av den omfattande renoveringen och övergripande tänket av projektet på ungefär samma sätt som en nybyggnation. I denna aspekt hanterar vi även hur väl rustat huset är för kristider, både i allmänhet och förstås för eventuella klimatkriser i synnerhet.  

Aspekter att tänka på i detta avseende är hur väl rustat huset är för extremväder, förhöjda vattennivåer, skyfall, längre elavbrott, egen försörjning, återvinning av regnvatten mm.

LEARN MORE

Passivhus, energihus, plusshus eller ekohus?

Eco Now House är inte ute efter att uppfylla en speciell standard. Snarare hoppas vi kunna nyansera bilden av hur man kan tänka hållbart och energisnålt i hemmet och närman renoverar samt bygger nytt. förra projektet gjorde en fantastisk resa genom att minska energiförbrukningen från 84 kWh / kvm till 29 kWh/ kvm. Eco Now House 2.0 har betydligt tuffare utmaning. Det 255 kvm stora huset hade rätt bra energivärden baserat på att bara två äldre personer bodde i huset och endast hade delar av huset uppvärmt och nyttjade istället vedeldad kamin mycket. Vi är fem personer varav två tonnåringar, byggt ut huset till 270 kvm med full boende yta och uppvärmning på bägge plan, har ökat antalet TV apparater med 600% spelkonsoller med 400 %, och datorer med 500%. Dessutom laddas bilen i hemmet och ett hemma kontor har byggts, ändå är förhoppningen att vi ska minska förbrukningen kontra innan när allt ör klart.