top of page

Bygga & 
Renovera 
hållbart

Rent krasst är ingenting miljövänligt, allt har en miljö och en klimatpåverkan. När det kommer till hållbart och "miljövänligt" byggande så finns det således bara mer eller mindre bra val man kan göra i avseende till miljö och klimat.

 

Steg ett vare sig man renoverar eller bygger nytt är förslagsvis att klargöra den grundläggande egna intentionen kring hållbarhet. Klimat och miljöpåverkan är nämligen inte nödvändigtvis samma sak. Är målet att bygga / renovera med minsta möjliga klimatpåverkan eller minsta möjliga resurspåverkan, eller är det kanske att skapa ett så energisnålt hus som möjligt ?  Fokus kanske istället är på ett friskt och giftfritt hem utan emissioner och kemikalier ?!

Ofta blandas begrepp, och termer ihop när det kommer till hållbart byggande och det kan vara svårt att boka av alla rutor kring hållbarhet utan att göra kompromisser någonstans. Denna sida är förhoppningvis en vägledning i denna djungel. 

Wooden Window

Lågenergihus, Plushus, LEED och BREAM 

Dessa termer avser  hus och byggnader som kan certifieras om de uppfyller vissa krav. Lågenergihus är en allmän term som innefattar alla hus som är mer energieffektiva än vad Boverkets regler kräver.  

 

Plushus innebär att huset genererar mer energi än vad det förbrukar under ett år och LEED och BREEM är globala certifieringar större fastigheter kan söka som inkluderar både energiförbrukning och en del andra aspekter kring hållbarhet. Läs mer på vår sida som går igenom byggmarknadens alla certifieringar och märkningar.

Enerigeffektivt 

Sverige har länge varit bortskämda med relativt billig el och dessutom hyfsat "klimatsmart" el, varför energisnåla hus inte haft fullt lika hög prioritet som idag med skenande elpriser. Att se till att byggnationen och renoveringen sker energisnålt i den mån det går att påverka, och att det färdiga resultatet-huset, förbrukar så lite energi som möjligt är bra både för plånboken och för miljön. Varje Kwh man kan undvika är en vinst. 

Under byggfasen finns ett par saker att vara vaksam på. För hemma-projekt så se till att inte en massa utrustning står på i onödan när arbetspasset är över ( och inte under arbetspasset heller för den delen) Det kan vara alltifrån fläktar, starka bygglampor, sågar, laddare mm som drar el. Dra ut sladden när de inte ska användas på ett tag, verktyg kan dra en hel del även istand by läge. Bygglampor har inte hängt med i LED utvecklingen på riktigt samma sätt (oavsett så används äldre modeller i stor utsträckning av byggfirmor)  så undvik dessa eller ställ dem på timer om det finns möjlighet, men framförallt se till att de inte står och lyser i onödan. Det är inte jätte ovanligt att man ser bygglampor står och lyser fortfarande under helgen eller efter arbetspassets slut. 

För att få huset /hemmet energieffektivt så handlar det till stor del om uppvärmning och att man inte släpper ut värme i onödan. Husets klimatskal avgör hur väl huset behåller värmen. Bygger man nytt så överväg extra tjocklek och isolering i ytterväggarna, vid renovering är det svårt att påverka ytterväggarna om man inte bygger på innerväggarna vilket inte alltid är optimalt ur estetisk eller praktiskt perspektiv varför fönster, ytterdörr, och vind bör ses över. Dessa ska ha så lågt U värde som möjligt. Är man osäker på tätt huset är eller hur bra fönster man har kan man köpa, hyra eller låna en värme kamera eller beställa en energiinspektion  för att se vart det "läcker värme". Att täppa till dessa läckor gör stor skillnad. Här nedan listar vi lite ytterligare tips för hur man energieffektiviserar sitt hus, läs även vårt blogginlägg om hur vi halverade elförbrukningen här.

desktop_supermodell.jpeg

Uppvärmning

Ett extremt välisolerat och tätt hus behöver knappt någon uppvärmning, då blir det s.k passivhus.  Den mest effektiva uppvärmningen är annars bergvärme eller luft/vatten värmepump. Mindre hus kan räcka med luft/luft värmepump och kanske tillskottsvärme från kamin. Har man tillgång till fjärrvärme är det också ett bra alternativ. Läs mer i vårt inlägg om jämförelse mellan olika värmekällor här.

Solar Panels Technicians

Solceller 

Ett energieffektivt och hållbart hus har självfallet solceller. Klimatpåverkan från tillverkning är inte större än nyttan den medför, det minskar väldigt konkret elräkningen och avbelastar elnätet. 

Avbetalningstiden är ofta kortare än 7 år numera och livslängden på panelerna uppskattningsvis minst 30 år

temp-insulation.jpg

Isolering

Hur väl är huset isolerat? Utöver låga U-värden på dörrar och fönster så se även över vindsluckan samt hur väl vinden/taket är isolerat. Olika isoleringsmaterial har olika egenskaper och u värden. För ekohus om man vill undvika emission är Cellulosa och hampa exempel på bra miljöval.

 

Läs mer om isolering här. 

Giftfritt och friskt 

Ett hållbart hus behöver inte bara vara energieffektivt material, bygg/renoverings processen och inomhusklimatet behöver också vara

så skonsamt som möjligt avseende miljöpåverkan och kemikalier.

 

Bygg- och fastighetssektorn totala användning av hälsofarliga kemiska produkter under 2019 låg på 1310 tusen ton när cement exkluderas (Boverket) och Byggsektorn står för 13 procent av hela Sveriges användning av hälso- och miljöfarliga kemiska ämnen. Dessa kemiska ämnen kan påverka miljön omen också de boende (och byggare) som tvingas andas in dem. Det handlar om emissioner (utsläpp) från byggnadsmaterialen, exempelvis från en målad vägg eller ett golv.  Eftersom vi vistas inomhus nästan 90 procent av vår tid är det extra viktigt att välja material med låga emissioner. (Svensk byggtjänst)

Utrymmen och produkter att se upp med är byggskivor, lim och fog, isolering, golv, altan och färger. Särskilt noga är sovrummet, där man spenderar många timmar varje dygn. 

Husets byggnation

Materialval

Paint Roll

Färg

Ett av de viktigaste inslagen avseende ekologiskt och giftfritt är färg. Inte bara hälls tusentals liter färg ut i vårt avlopp varje år, målarfärg är också ett av de inslag i en renovering eller byggnation som kan ge störst upphov till hälsovådliga emissioner. Färg kan emittera ämnen under lång tid och trots att många vattenbaserade färger uppnått miljöcertifieringar finns det mycket problematik att se över.. Läs mer om färger här

Product Design

Ventilation

Ventilationen är tyvärr en aspekt som ofta negligeras och som många missar är en väldigt viktig del av ett hållbart hus. 

God ventilation är väsentligt för att  undvika fukt och mögel, det kanske vanligaste försäkrings och renoverings problemen för hus. Ventilation är A och O för ett frisk inomhus klimat, god hälsa för de boende och bidrar till att minimera effekten av eventuella emissioner. För framtida klimatanpassning är ventilation också viktigt för AC.

temp-insulation.jpg

Material

Material som kan vara giftfria är ofta naturmaterial som trä, hampa och lin, men se upp med hur produkterna eventuellt är impregnerade och hur behovet av lim är relaterat till produkten.  Naturmaterial har ofta större behov av underhåll och behöver i regel någon form av impregnering för att vara motståndskraftiga mot röta, brand etc och för att inte tappa livslängd. Kanske kan ett kompositmaterial vara bättre? 

Läs mer om vilket material som kan vara bra vart här

Husets stomme

Bygger man nytt eller bygger till så kan byggnadens stomme byggas upp av till exempel trä, betong eller naturmaterial som hampa, lera eller halm. Hampa, lera och halm har lägst klimatavtryck som råvara men en hel del begränsningar i vinklar och hur högt man kan bygga. Designmässigt är produkterna därför mer begränsade. Hampa kräver också en inre stomme av trä att kläs kring.

Vilket material som passar bäst är således beroende av geografiskt läge, hur stort huset skall vara och hur det designmässigt är tänkt att se ut, men även hur länge huset är tänkt att stå. Trähus kan ju stå i över 100 år om det sköts väl, men betonghus kan stå över 1000 år. Trä har fördelen att materialet utgör en koldioxid lagring. Timmerhus är en närmast klimatneutral produkt (minus transporter och avverkning) medan hus med fabrikstillverkade reglar har ett något högre avtryck. Vilket trä som används och hur träden sedan har återplanterats är av stor vikt dock för den totala klimatbedömningen. Något som inte alltid är så lätt att ha koll på.

 

Betong är också ett naturmaterial vilket många glömmer. Men cementen som bindemedel har en väldigt hög klimatpåverkan via sin energikrävande framställning. Betong binder också koldioxid om än i blygsam mängd. Medan träd binder koldioxid medan det lever/innan det avverkas så fortsätter betong att binda koldioxid år efter år. Betong är också beständigt mot brand, fukt etc. vilket gör att det inte alltid är helt lätt att utse en självklar vinnare rent kategoriskt.  Lättbetongblock har blivit populära för såväl yttervägg som innervägg, de går väldigt snabbt att sätta upp, är brandbeständiga, bra isoleringsvärden och har närmast 100% återvinnings potential. Ytongs block är tex just Cradle 2 Cradle certifierade. Läs mer om byggmaterial i vår byggmaterial gudie. 

Istället för betongplatta

Koljern är ett mycket klimatsmart alternativ till betongplatta och det bästa alternativet för en hållbar husgrund. Materialet är foamglas kombinerat med lättmetallbalkar vilket ersätter både frigolit och betong.

Läs mer

Dog in Farm

Alternativa byggmetoder

Bygga med halm, lera eller hampa? 

Lär dig mer om alternativa och naturliga byggmetoder på Ekobyggportalen 

och Halmhus.se 

Hero_DBI_takstol.jpeg

Derome takstolar

Derome tillverkar prefabriserade takstolar och andra byggelement som sparar mycket tid. Med fossilfria transporter och mål att vara klimatneutrala redan 2030 ligger Derome i framkant och har varit utvald leverantör för båda Eco Now House utbyggnader

Länk

Renovering 

Hur renoverar man hållbart? 

En grundläggande princip är förstås att inte renovera sådant som inte behöver renoveras. Handlar om att man vill förnya eller ändra design så kommer man ofta långt med att bara måla och möbler om, köket kanske bara behöver byta eller lackera om luckorna, inte byta ut hela köket?  

Nästa steg är att inte kasta saker i onödan, prova lägg ut på blocket eller för gratis upphämtning mot att man får montera ned själv. Motsvarande kan man göra mycket begagnade fynd både på blocket, Marketplace och olika auktionshus. Detta gäller inte bara inredning utan ofta kan man fynda partier av byggmaterial, fönster och annat, se vår rekommendationslista till höger. 

Renovering av äldre hus handlar mycket om att avlägsna material som inte längre anses hälsosamma eller som utgör riskfaktorer för huset i övrigt.  Här kan nämnas att elen ofta mår bra av att dras om  och uppdateras till modern standard i äldre hus, se över ventilation, områden med potentiel asbest, våtutrymmen, grund, tak, dränering och liknande.  

Läs även vårt inlägg om renovering av 70-tals hus samt hur vi renoverade Eco Now House 2.0 

Construction worker

Tjänster & sajter att kolla vid renovering 

 • Blocket 
 • Hygglo 
 • Clas Ohlsson hyra 
 • Market Place 
 • Starcycle 
 • Konkursauktioner
 • Kompanjonen
 • CC Build 
 • Ekobyggportalen 
 • Ekologiska byggvaruhuset
 • Byggfabriken 
 • Av jord
 • Decomaterial

   

   
hyra
Water Drops

Vatten
besparing

Precis som med el har Sverige länge varit bortskämda med billig och "obegränsad" tillgång till vatten. Men i takt med klimatförändringar och år av slösaktigt hanterade av vatten så har vi precis som övriga världen börjat inse vikten av att husera med vatten. Nyligen (hösten 2022) aviserades att priset på vatten kommer öka dramatiskt, Öland och Gotland och även andra områden har flera somrar drabbats av vattenbrist.  Dricksvatten är inte en oändlig resurs och behöver därför huseras med.

I byggnation behöver ofta betong och murbruk relativt stora mängder vatten, se därför över om andra produkter kan användas eller använd om möjligt regnvatten. Regnvatten är en resurs som oavsett bör tas om hand, fritidshus och villor kan ha stor nytta av att skaffa regnvattentank som grävs ned och kopplas till gardena sateliter så man kan vattna trädgården med regnvatten i stället för driksvatten. 

orbital 1.jpg

Orbitalshower återvinner både vatten och värme 

bottom of page