top of page

Av jord förmedlar äggoljetempera i påse som man blandar själv. 

Av jord säljer äggoljetempera med jordpigment i påse där man blandar färgen själv. Andra aktörer erbjuder även färdigblandad äggoljetempera men som då har med tillsatser för att öka hållbarheten/livslängden. Det finns även äggoljetempera på marknaden som inte använder jordpigment som färgsättare.  Äggoljetempera i påse man blandar själv är den mest miljövänliga målarfärgen man kan måla med enligt Jegrelius institutets LCA studie som jämfört linolja, vattenbaserad färg och färg i påse. CO2 avtrycket per målad kvm yta när transporter är medräknade blir bara 13 gram Co2 ekvivalenter /kvm jämfört med 260 gram för vattenbaserad latexfärg. Äggoljetemperans nackdelar är att den kan vara lite svår att arbeta med om man inte är van. Den målas i regel med pensel då roller är betydligt krångligare med denna färg och färgen är känslig för stötmärken under sin torktid. Färgen kan inte påbättringsmålas utan har det blivit märken måste hela ytan målas annars blir det en nyans skillnad. Har man väl målat rätt från början så sitter färgen väldigt länge. Grottmålingarna vi ser nu 30000 år senare är även dem målade med jordpigment vilket ger en fingervisning. 

bottom of page