Fossilfritt

Varför är det viktigt med ett fossilfritt hem?  

Det pratas en del om fossilfritt. Att bli fossilfria är en viktig del av den strategi FN har stakat ut för att vi ska undgå en klimatkris via global uppvärmning, och Sverige har ett mål om att vi ska bli ett av de första länderna i världen att bli fossilfria. Men vad innebär detta och hur kan vi bidra och skapa oss en fossilfri livstil och hem?

fossil-fuel.jpeg

Enligt en studie från Vattenfall (klicka för länk till studien) är det många som inte vet riktigt vad fossilfritt innebär, så vi börjar i den änden. Olja, kol och naturgas är fossila bränslen, det innebär att de är flera miljoner år gamla. Från börjar var det växter och djur men som sedan dött och genom årtusenden förmultnat, pressats och omvandlats till olja, kol eller gas. Dessa ämnen innehåller mycket energi och kallas alltså fossila bränslen. Nackdelen med fossila bränslen är att den koldioxid dessa växer och djur har bundit har varit lagrad under jorden i miljontals år, det är koldioxid som inte längre kan anses ingå i vårt naturliga kretslopp. När vi förbränner dessa fossila bränslen släpps alltså miljoner år gammal koldioxid ut igen och bygger på våra redan förhöjda halter av Co2 i atmosfären. Fossila bränslen har varit det vanligaste sättet sedan industrialismen att förse oss med värme och el men också bensin och andra produkter baserade från olja som tillexempel plast. Plast är alltså en fossil produkt baserad på olja.

 

Ett fossiltfritt hem handlar alltså i stor utsträckning om hur vi värmer huset och vilket elbolag vi väljer. Som husägare är ett av de mest effektiva sätten att värma huset med bergvärme-solenergi som lagrats i berggrunden. Många moderna bergvärmepumpar kan även producera kyla och då använda berggrundens kyla - så kallad naturkyla. Det finns också olika typer av luftvärmepumpar och man kan också använda sig av biobränsle i form av pellets eller ved - biobränsle som uppvärmning är väldigt debatterat just nu dock då det fortfarande släpper ut koldioxid. Den vanligaste uppvärmningen om man inte producerar den själv lokalt är dock i form av fjärrvärme. (läs mer om hur fjärrvärmen fungerar och blir fossilfri här ).

Skillnad mellan fossilfritt och förnybart 

Utöver värmen så är det alltså viktigt att elen vi förbrukar också är fossilfri. Fossilfitt och förnybart är dock inte samma sak. 

Fossilfritt innebär alltså energikällor som inte är baserade på kol, olja eller naturgas. Kärnkraft är tillexempel inget fossilt bränsle och har väldigt lågt klimatavtryck. Men Kärnkraft är ingen förnybar energikälla. Förnybart innebär att man använder resurser som inte förbrukas bara nyttjas - vind, vatten och solkraft är förnybara energikällor. Vinden kan tidvis stå mer eller mindre still men vi kan inte använda upp vinden, lika lika så kan vi använda energin från vågor och vatten men vattnet förbrukas inte i den energiutvinningen, och solenergin finns kvar så länge vår sol finns kvar. Kärnkraft däremot använder sig av kärnbränsle (utan) som är en ändlig resurs som måste brytas (och som bekant mer problematiskt slutförvaras). Lika så är biobränslen diskutabla, de räknas inte riktigt som förnybara även om koldixiden ingår i ett kretslopp förutsatt att vi planterar nya träd och grödor. Läs mer om detta hos vattenfall 

Our Story

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does, and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers, and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery, or video for even more engagement.

Meet The Team

Our Clients