top of page

Fossilfritt

Vad innebär ett fossilfritt bygge och hem? 

Det pratas en del om fossilfritt. Att bli fossilfria är en viktig del av den strategi FN har stakat ut för att vi ska undgå en klimatkris via global uppvärmning, och Sverige har ett mål om att vi ska bli ett av de första länderna i världen att bli fossilfria. Men vad innebär detta? Hur bygger och renoverar man fossilfritt och skapar vi oss en fossilfri livstil och hem?

fossil-fuel.jpeg

Enligt en studie från Vattenfall (klicka för länk till studien) är det många som inte vet riktigt vad fossilfritt innebär, så vi börjar i den änden. Olja, kol och naturgas är fossila bränslen, det innebär att de är flera miljoner år gamla. Från början var det växter och djur som sedan dött och genom årtusenden förmultnat, pressats och omvandlats till olja, kol eller gas. Dessa ämnen innehåller mycket energi och kallas alltså fossila bränslen. Nackdelen med fossila bränslen är att den koldioxid dessa växer och djur har bundit har varit lagrad under jorden i miljontals år, det är koldioxid som inte längre kan anses ingå i vårt naturliga kretslopp. När vi förbränner dessa fossila bränslen släpps alltså miljoner år gammal koldioxid ut igen och bygger på våra redan förhöjda halter av Co2 i atmosfären. Fossila bränslen har varit det vanligaste sättet sedan industrialismen att förse oss med värme och el men också bensin och andra produkter baserade från olja som tillexempel plast. Plast är alltså en fossil produkt baserad på olja.

Skillnad mellan fossilfritt och förnybart 

Fossilfitt och förnybart är inte samma sak. Fossilfritt innebär alltså energikällor som inte är baserade på kol, olja eller naturgas. Kärnkraft är tillexempel inget fossilt bränsle och har väldigt lågt klimatavtryck. Men Kärnkraft är ingen förnybar energikälla. Förnybart innebär att man använder resurser som inte förbrukas bara nyttjas - vind, vatten och solkraft är förnybara energikällor. Vinden kan tidvis stå mer eller mindre still men vi kan inte använda upp vinden, lika lika så kan vi använda energin från vågor och vatten men vattnet förbrukas inte i den energiutvinningen, och solenergin finns kvar så länge vår sol finns kvar. Kärnkraft däremot använder sig av kärnbränsle (Uran) som är en ändlig resurs som måste brytas (och som bekant mer problematiskt slutförvaras). Lika så är biobränslen diskutabla, de räknas inte riktigt som förnybara även om koldioxiden ingår i ett kretslopp. Läs mer om detta hos vattenfall 

Bygga och renovera fossilfritt

Så hur bygger och renoverar man fossilfritt?  Dels handlar det om att välja byggmaterial som är baserade på fossilfria råvaror, välja leverantörer och producenter av material som driver sin verksamhet med förnybar el, samt om möjligt se till att transporterna är fossilfria. Så vilka vanliga produkter är fossila?  Tyvärr några av de absolut vanligaste; Betong, plast, frigolit, lim och färg är i regel alla fossila byggmaterial. Eftersom lim  ingår i väldigt många träbaserade byggskivor så är dessa rent krasst inte heller helt fossilfria. 

Betong 

Betong använder cement som bindemedel som i sin tur till stor del baseras på kalksten, som i en så kallad kalcineringsprocess värms upp till drygt 1400 grader celsius. Under processen frigörs stora mängder koldioxid, som har bundits i kalkstenen för miljoner år sedan. Dessutom krävs en massa energi till upphettningen. Hittills har man använt mest fossila bränslen till detta (globalt sett). Det kan vara svårt för större byggen att helt undvika betong, men det går. Förskolan Hoppet är ett uppmärksammat projekt där man byggt fossilfritt.  Betongplattan kan tex ersättas med Foamglas från Svenska Koljern. Och det går förstås att bygga mer med trä, Derome skriver här om att ersätta betongplatta med träkonstruktion om underlaget är rätt. Stora satsningar görs även på att få betong klimatneutralt framöver genom att fånga in koldioxiden som släpps ut vid cementtillverkningen via s.k CCS teknik.  Läs mer om betong och grön betong här. 

Lim

Lim ingår utan att man kanske tänker på det i en rad produkter, inte sällan träbyggskivor. En rad mer miljövänliga limmer har kommit med åren vilka fasat ut giftiga kemikalier och emissioner, men att de baseras på fossila råvaror har man inte undkommit. Förrän nu, Isotimber, Moelven och Stora Enso driver ett projekt tillsammans med RISE för att utveckla fossilfritt lim/bindemedel till byggskivorna. Läs mer här 

Plast och frigolit 

Plast och frigolit (som består av plast) innehåller olja, som är fossil råvara. Plast kan oftast bytas ut mot biobaserad produkt men frigolit kan vara svårare. Mest erkända ersättaren för frigolit är skumglas och Foamglas som tillhandahålls av Hasopor respektive Koljern. 

Fossilfria frakter 

Denna är lite svårare. Speciellt om man är förpassad till producentens och återförsäljares egna transportled som förstås är svåra att påverka (om fler hade hört av sig och tryckt på och begärt detta hade omställningen sannolikt gått betydligt fortare dock. Inte försent att fortsätta trycka på genom att fråga och höra av sig).  Flera projekt finns dock på gång för att göra just transporter inom bygg fossilfritt (klicka här för länk) och det finns transportföretag som kör tex. HVO 100 , via biogas eller el vilka alla är fossilfria alternativ. Läs mer om företag som ställer om till fossilfria transporter här på Vattenfalls sida 

Fossilfritt i hemmet

För ett fossilfritt hem så är steg ett att välja ett fossilfritt elavtal. Bor man i hus så ska man givetvis se till att uppvärmningen sker med fossilfri teknik, som tex Bergvärme. Därefter får man försöka fasa ut och undvika produkter i hemmet som består av plast - "plast banta" . 

För en fossilfri livsstil så handlar det framförallt om att transportera sig fossilfritt; färdmedlet ska således gå på el (och tankas med förnybar el) biogas eller HVO 100 oavsett om det gäller egna bilen, Taxi eller buss. Flyg är lite svårare. Inrikes ska flygen åka på biobränsle eller el till 2030 är ambitionen, men vi är inte där än. Flera bolag har börjat tanka delvis med biobränsle dock och en variant är att stödja detta via Fly Green Fund, Pengar som kommer in till Fly Green Fund går till köp av hållbara flygbränslen som levereras till svenska flygplatser. Samtidigt som det reducerar koldioxidutsläppet från flyget, ökar också efterfrågan av hållbara flygbränslen. 

Läs mer om hur du skaffar en fossilfri livstil och hem i vårt blogginlägg här 

bottom of page